Amsterdam steenkoolvrij

Amsterdam Nuon OBA (170)

NUON Hemweg kolenentrale

Wij Stoppen Steenkool concentreert haar campagne voorlopig op de stad Amsterdam, de daar gevestigde NUON kolencentrale en de kolenoverslag. Met een lokale campagne willen we de NUON centrale gesloten krijgen en de vloedgolf aan steenkool die door de Amsterdamse haven gaat indammen.

Veel Amsterdammers beseffen amper dat hun stad zo afhankelijk is van steenkool en dat het groene hippe imago van de stad een inktzwarte achtergrond heeft. Dat beeld willen we het komende jaar rechtzetten met acties, informatie en voorlichting.

Daarnaast willen we met acties NUON en de kolenoverslag de duimschroeven aan draaien. Daarom organiseerden we in 2015 onder andere de Amsterdamse editie van de Climate Games. En was de OBA kolenoverslag doelwit tijdens de landelijke actiedag op 24 juni 2016.

 

Wat hebben we al bereikt?

Anno 2017 werpt onze inzet en focus haar vruchten af. NUON heeft onlangs aangekondigd van de centrale af te willen. Het is de laatste kolencentrale in Nederland van NUON, een dochterbedrijf van het Zweedse staatsbedrijf Vattenfal. Onze acties en inzet van andere organisaties zoals Urgenda hebben bijgedragen aan de negatieve publiciteit rondom steenkool en NUON en oplopende kosten voor extra beveiligingsmaatregelen. En nu daar bovenop NUON geen subsidie meer krijgt voor het bijstoken van biomassa in de Hemweg centrale, wil het haar kolencentrale sluiten.

NUON stelt sluiting voor als zij daarvoor financieel gecompenseerd wordt door de overheid. Anders, laat NUON weten, zal het de centrale in de verkoop zetten. De centrale kan technisch gezien nog tot 2034 mee kan. Het komende jaar zullen we de druk op NUON en eventueel geïnteresseerde kopers opbouwen. Zodat er geen enkele partij de Hemweg centrale wilt kopen. De koper krijgt onze acties cadeau!

Waarom concentreren we op Amsterdam?

Nuon hoofdkantoor Amsterdam Bijlmer

Nuon hoofdkantoor, Hoekenrode 8, 1102 BR, Amsterdam (Station Bijlmer ArenA)

De simpele logica is dat als je alle kolencentrales in Nederland gesloten wilt krijgen je ergens moet beginnen. Het fijne is dat er door het energieakkoord vijf oude kolencentrales in Nijmegen, Rotterdam, Geertruidenberg en Vlissingen vanaf 2016 gesloten zullen worden. Helaas zijn er drie nieuwe mega-kolencentrales gebouwd welke deze klimaatwinst volledig teniet doen. Gelukkig voeren Greenpeace en andere partijen campagne en juridische procedures tegen deze drie nieuwe kolencentrales in Rotterdam (2) en de Eemshaven (1). Toch konden zij niet voorkomen dat deze centrales in 2016 in gebruik zijn genomen.

Dat maakt dat er twee kolencentrales zijn die nog niet ter discussie worden gesteld. Dit zijn de NUON Hemweg Centrale in Amsterdam en het deel van de Amercentrale 9 van RWE­/Essent in Geertruidenberg, welke beide vooralsnog zonder einddatum open blijven. En omdat we niet alles tegelijkertijd kunnen, beginnen we in Amsterdam.

 

NUON Hemweg Centrale

OBA kolenhaven Amsterdam

OBA kolenhaven Amsterdam

NUON heeft één kolencentrale. Goed voor 30% van haar totale energieproductie. Wie in Amsterdam naar het westen kijkt ziet twee hoge schoorstenen waarvan er één bijna altijd rookt. De tweede is van de naastgelegen gascentrale, maar deze draait amper. NUON en veel andere energiebedrijven laten liever goedkope kolencentrales draaien dan de schonere, maar duurdere gascentrales. De Hemweg Centrale wordt gevoed met 1,6 miljoen ton steenkool per jaar (1.600.000.000 kg), door middel van een kilometer lange transportband vanaf de OBA kolenoverslag. Op dit moment zijn dat vooral steenkolen uit Rusland en Colombia.

Momenteel zegt NUON zich te willen richten op duurzame energie. Wil ze dat waar maken dan zal ze eerst een sluitingsdatum moeten aankondigen voor de Hemweg centrale. De komende tijd willen we NUON die vraag blijven stellen en tevens de druk opvoeren om de kolencentrale blijvend te sluiten.

 

Amsterdamse steenkoolhaven

Steenkoolmijn in Colombia

Steenkoolmijn in Colombia

De Amsterdamse haven verscheept via de bedrijven OBA en Rietlanden elk jaar 18 miljoen ton steenkool, uit voornamelijk Colombia en Rusland. Daarmee is het na Rotterdam de grootste steenkoolhaven van Europa en daar is het trots op, getuige de jaarverslagen. Het grootste deel van van die steenkolen wordt per goederentrein of binnenvaartschip naar Duitsland vervoerd. Wie op Amsterdam Centraal staat ziet regelmatig roestige goederenwagons vol steenkool voorbij denderen of achter zich op het IJ binnenvaartschepen vol steenkool op weg naar Duitsland langsvaren. Duitsland is de afgelopen paar jaar steeds meer steenkool gaan gebruiken, maar daar gaat de komende jaren verandering in komen. De Energiewende had al een einde gemaakt aan kernenergie, en het sterk groeiende aandeel duurzame energie drukt steeds meer gascentrales uit de markt. Nu zie je dat duurzame energie ook kolencentrales begint te raken. Het is niet voor niets dat grote, voornamelijk Duitse energiebedrijven als Eon en RWE spijt hebben van de nieuwe kolencentrales die ze de afgelopen jaren hebben gebouwd. Duitsland wil ook 40% minder CO2 uitstoten in 2020 t.o.v. 1990 en dat lukt alleen als er bovenop de huidige krimp extra kolencentrales gesloten worden. Maar we kunnen niet op die ontwikkelingen wachten.

Amsterdam heeft zelf een belangrijke taak om niet langer mee te werken aan het transport van steenkool. Het Havenbedrijf Amsterdam, OBA en Rietlanden zetten daar desondanks nog steeds op in. De Gemeente Amsterdam gokt – met de beslissing om 100 miljoen te investeren in een grotere zeesluis bij IJmuiden – op het aantrekken van nog grotere schepen met steenkool. Dit terwijl het steenkooltransport naar Duitsland, waar zij afhankelijk van is, juist in de toekomst af zal gaan nemen. Tegelijkertijd heeft ze een loze belofte gedaan om in 2040 een steenkoolvrije haven te willen hebben. En dat is veel te laat. Wij willen ook hier de druk opbouwen om Amsterdamse haven steenkoolvrij te hebben voor 2020.

 

Meer informatie

Bekijk ons foto-archief van Amsterdam, met ruim 200 foto’s van de Hemweg Centrale, de OBA kolenoverslag, rangeerterrein voor kolentransport naar Duitsland, etc.

Wil je actief meehelpen? Neem contact met ons op, of kijk wat je op afstand zelf kunt doen.