Stop de kolenlobby!

De campagne “Meldpunt Kolenlobby” richt zich op de lobbyisten van de grote steenkoolbedrijven van Nederland: Eon, Nuon/Vattenfall, Essent/RWE, Electrabel/GDF Suez. Zij hebben sterke invloed op de Haagse politiek en houden een transitie naar duurzame energie bewust tegen. Immers, steenkoolbedrijven verdienen miljarden met het verbranden van steenkool en hebben geen baat bij een energietransitie. Deze lobbyisten moeten gestopt worden, zij staan de energietransitie in de weg.

Waarom de kolenlobby?

De grote energiemaatschappijen hebben een sterke actieve lobby in de Haagse politiek. Politieke partijen laten zich graag adviseren door de ervaren PR-guru’s van deze energiemaatschappijen. Zo is bijvoorbeeld Dig Istha hoofd Public Affairs bij Essent/RWE én lid van het partijbestuur van de PvdA. En was Simon den Haak senior advisor Public Affairs bij Essent/RWE campagneleider voor diezelfde partij.

Nederland loopt achter

Nederland loopt achter in de transitie naar een duurzame samenleving. Nederland heeft met Europese landen de afspraak gemaakt om de uitstoot van CO2 (en andere broeikasgassen) terug te dringen. Concreet:

  1. 14% van de opgewekte energie moet uit duurzame bronnen komen in 2020.
    Huidige stand: 4%.
  2. 20% minder CO2 uitstoot in 2020 (ten opzichte van 1990).
    Huidige stand: stijging van 22%.

James Hansen, onderzoeker bij NASA, zegt dat zelfs deze doelstellingen te kort schieten. Uit zijn onderzoek blijkt dat we alle kolencentrales voor 2020 uit moeten. Ook Nederlandse hoogleraren lieten middels een open brief aan de overheid weten dat de kolencentrales moeten sluiten.

De overheid lijkt zich van deze cijfers en de woorden van wetenschappers niets aan te trekken. Hoe komt dat?

Wat kun jij doen?

De lobbyisten in het Meldpunt Kolenlobby zijn vaak aanwezig bij bijeenkomsten, congressen en andere evenementen die met energie te maken hebben. Houd onze agenda in de gaten voor dit soort evenementen en ga er heen. Stel kritische vragen, maak de rest van de aanwezigen duidelijk dat deze lobbyisten de energietransitie in de weg staan. Zet ze voor het blok!

Ook zijn veel van de lobbyisten actief op sociale media, laat ook daar blijken dat we ze volgen en dat zij hun handen vies maken aan kolenstroom. Alles wat zij doen voor duurzame energie valt onder de noemer ‘greenwashing’: de bedrijven waarvoor zij werken zijn niet gebaat bij een energietransitie, aan deze lobbyisten de taak om dit in de achterkamers te houden. Daarom plaatsen zij maar al te graag ‘groen nieuws’ op hun sociale media en via de reguliere wegen.

Informatie gezocht

Mail ons als je informatie hebt over lobbyisten en/of als je iemand wilt toevoegen aan het Meldpunt Kolenlobby. Neem ook contact met ons op als je actief wilt bijdragen met deze of andere campagnes van Wijstoppensteenkool.nl.