Argumenten tegen CO2 afvang en opslag, ofwel Carbon Capture and Storage (CCS)

Kosten (financieel en energetisch)

Het afvangen en opslaan van de uitstoot van een kolencentrale vergt een dure, complexe installatie die veel energie vreet: voor elke 3 kolencentrales uitgerust met een afvanginstallatie, is een vierde kolencentrale nodig om het proces van energie te voorzien. Het afvangen en opslaan van de uitstoot gaat een enorme extra vraag naar steenkool veroorzaken. En extra kolenmijnen betekenen meer uitstoot uit de mijnen, meer vervuiling en meer uitgebuite mijnwerkers.

Onbewezen techniek

Het op grote schaal afvangen en opslaan van de uitstoot is een onbewezen techniek. Er wordt her en der geëxperimenteerd met deeltechnieken, maar de 3 in aanbouw zijnde kolencentrales zullen hun uitstoot de komende 20 jaar gewoon de lucht in blazen. De energiebedrijven durven en kunnen geen datum noemen waarop de technologie zal werken en beschikbaar zal zijn tegen economisch verantwoorde prijzen. De enige stap die nu gemaakt wordt is het vrijhouden van een grasveld naast de kolencentrale waar de installatie gebouwd moet worden om de uitstoot af te vangen. Dit noemt men heel stoer ‘Capture Ready’, maar in feite is het een valse belofte.

Opslag onbekend en onzeker

En waar slaan we het gas op? De energiebedrijven gokken op lege olie,- en gasvelden, waar door het injecteren van CO2 misschien ook net iets meer olie en gas te halen is. Niemand kan een harde garantie geven of dit een veilige stabiele opslag is die niet gaat lekken. Los daarvan zijn deze velden niet onbeperkt voorradig. Als iedereen daar zijn uitstoot in wilt dumpen zit het snel vol.

Een probleem oplossen doe je door het niet te veroorzaken. Niet door te gaan dweilen met de kraan open. We hebben geen kolencentrales nodig, maar een duurzame energie revolutie.

Meer informatie over CCS