Kernboodschap

Urgentie:groenfront logo
Fossiele brandstoffen maken de wereld een tikkende tijdbom. Willen we voorkomen dat we over de 2 graden heen komen moet er voor 2020 radicaal actie ondernomen worden.

Uitfaseren kolen cruciaal:
Alle kolencentrales dicht, niet langer investeren in de kolenindustrie.

We moeten het zelf doen:
Grote bedrijven en intensieve lobby bepalen grotendeels het beleid. Overheid onderneemt geen stappen en bedrijven proberen vooral een omslag naar duurzame energievoorziening zo lang mogelijk te rekken. We moeten zelf de centrales overbodig maken en daarmee eigenhandig tot sluiting dwingen.

Energie in eigen hand:
Ons alternatief is decentrale energieopwekking in eigen beheer. Elk huis of elke wijk zijn eigen energieproducent. Power to the people. Energievoorziening mag niet langer een handelsproduct zijn, en dient gezien te worden als een cruciale levensbehoefte.

Wie zijn wij, wat willen wij?

Wij zijn mensen die zich net als jij zorgen maken over de klimaatcrisis. Een crisis die niet langer ergens in de toekomst ligt. Het is onze eigen toekomst die nu op het spel staat. We waren er bij en organiseerden mee aan de protesten in Kopenhagen in 2009, en thuisgekomen dachten we: er moet meer. We kunnen niet wachten op VN-toppen, politici zonder ruggengraat en bedrijven die tegenstribbelen. De klok tikt door. We zullen het zelf moeten doen.

De oorzaken van de klimaatcrisis zijn complex en veelzijdig, en de machten die verandering tegenhouden groot. Soms voelen we ons machteloos, en dat gevoel van machteloosheid weerhoudt veel mensen er van om in actie te komen. Wij willen die blokkade doorbreken met een campagne die een bijdrage levert en impact heeft, en acties die daadwerkelijk uitstoot van CO2 stoppen.

We zouden ons natuurlijk kunnen storten op het uitbouwen van (decentrale) duurzame energie opwekking. Op steeds meer plekken in Nederland werken mensen samen om buiten de grote bedrijven en de overheid de duurzame energie-revolutie uit te bouwen. Iets waar wij enthousiast over zijn, maar er moet meer gebeuren. Wie iets nieuws wilt uitbouwen zal ook het oude moeten slopen. Van alle factoren die bijdragen aan de groeiende CO2 uitstoot in Nederland zijn kolencentrales de meest bedreigende, zichtbare en kritische factor. Volgens veel vooraanstaande wetenschappers is het stilleggen van alle kolencentrales voor 2020 een cruciale eerste stap.
Windmolens bouwen is niet genoeg, de schoorstenen moeten stoppen met roken.

Kan een handjevol activisten een kolencentrale stilleggen? Ja, dat kan, maar daar hebben we jouw hulp bij nodig. Net als jij moeten we ons activisme zien te combineren met werk, studie en/of een gezin, maar zetten we ons graag in om dit stapje voor stapje dichterbij te brengen.
We komen uit alle hoeken en gaten van dit land, sommigen van ons zijn door de wol geverfde milieuactivisten, sommigen van ons zijn nog onervaren. We baseren onze acties op de wetenschappelijke consensus rond klimaatverandering en gaan uit van onze eigen kracht.

Spreekt je dit aan? Neem contact op en doe mee of schrijf je hiernaast in op de maillijst.

Voorbeelden uit het buitenland

Anti Kolenacties in het buitenland.

In de VS, Australie en Groot Brittanie is de kolenindustrie een van de voornaamste doelwitten van de milieubeweging. Met inspirerende en vernieuwende actiemethodes wordt de kolenindustrie daar het vuur aan de schenen gelegd.

In Groot Brittannië worden sinds een kleine tien jaar Climate Camps georganiseerd. Deze zomer actiekampen zijn uitgegroeid tot evenementen die duizenden mensen trekken en de voorpagina’s dagenlang halen. Kolencentrales zijn de voornaamste doelwitten. Al verschillende keren zijn vanuit de actiekampen grootschalige en publiekelijk aangekondigde acties georganiseerd met het expliciete doel centrales uit te zetten. Vanuit de Climate Camp beweging werden ook acties georganiseerd om kolentreinen te stoppen en de financiers van de kolenindustrie aan te pakken. Mede als gevolg hiervan zijn veel nieuwbouwplannen voor kolencentrales geschrapt.

In de VS is het voornaamste doelwit ‘mountain top removal’, het vrij letterlijk onthoofden van een berg om de kolen eruit te halen en vervolgens het puin de dalen in te schuiven. Maar ook hier is veel verzet tegen nieuwe kolencentrales en de zwaar vervuilende praktijken van bestaande mijnen.

James Hansen, een van de voornaamste klimaatwetenschappers uit de VS doet mee aan acties tegen steenkool.

In Australie, de grootste exporteur van steenkool ter wereld, is er met regelmaat verzet tegen zowel kolencentrales als de export van steenkool.

 

Actiegroepen uit het buitenland

ausgeco2hlt Duitse site van activisten tegen klimaatverandering, organiseren o.a. klimaatactiekampen.

RWE Unplugged Duitse actiesite, als actiegroep onderdeel van ausgeco2hlt, voornamelijk activisme tgen bruinkool en kolencentrales van RWE.

Earthfirst! (UK)

Climate Justice Action

Climate Justice Action (BE)

Climate Camp (UK)

Rising Tide (UK)

Rising Tide (AU)

Rising Tide (VS)

Coal Action Scotland