Info over de open bruinkoolmijnen (dagbouw) rond Keulen.

De mijnen liggen verspreid in een gebied net ten westen van Keulen (in de rechteronderhoek van onderstaande kaart). In totaal wordt een gebied van meer dan 100 vierkante kilometer afgegraven, de planning is dat dit tot 2045 doorgaat. (maar daar gaan we wat aan doen)

Nederland importeert veel stroom die hier geproduceerd wordt, het is dus ook onze verantwoordelijkheid. Bruinkool is de slechtste van alle soorten fossiele brandstoffen, in die zin dat de CO2 uitstoot per hoeveelheid geproduceerde energie meer dan twee keer zo hoog is als van een gasgestookte centrale. In dit gebied staan vier kolencentrales die draaien op de lokaal afgegraafde kolen. De kolen worden alleen voor deze centrales gebruikt. Bruinkool is van zo’n lage kwaliteit dat transport over langere afstanden relatief te duur is, alleen lokaal direkt stoken is “economisch rendabel”. Rendabel is het alleen omdat niet de veroorzaakte schade aan b.v. klimaat in rekening wordt gebracht. De schade van b.v. de overstromingen in Pakistan wordt niet doorberekent aan de stroomverbruikers.

Het geheel van deze kolenmijnen en de vier kolencentrales is in handen van de Duitste energiegigant RWE.

De grootste mijn in Google Maps

Vrolijke impressie van een dagtochtje

(De maker ziet het ironische kennelijk niet, u hopelijk wel)

De website van RWE, de eigenaar van de mijnen en kolencentrales

Wikipedia bruinkool

Wapedia bruinkool Duistland

Garzweiler mijn (informatiefolder van de producent, Nederlands)

wikimedia Rheinisches Braunkohlerevier (Duits)

Volkskrant 2008