Voor geinteresseerden bieden wij presentaties, info avonden en workshops aan over de steenkoolindustrie. We willen mensen informeren over het vervuilende effect van de kolencentrales en de impact daarvan op ons klimaat. Dit kan bijvoorbeeld met een korte presentatie tijdens een college dat aansluit bij dit onderwerp.

Waarom ons uitnodigen?
In onze begintijd, december 2010, schreven 50 hoogleraren de “Open brief hoogleraren tegen kolencentrales” aan de overheid. Sindsdien zijn de overheid en de betrokken energiemaatschappijen weer op de achtergrond geraakt en zijn ze zelfs verder gegaan met de bouw van drie nieuwe kolencentrales in Nederland. Wijstoppensteenkool.nl vondt dat we daar iets aan moesten doen en wilde de aandacht richten op wat hier nu eigenlijk gebeurt. Of beter gezegd: waarom hier nu eigenlijk niets gebeurt.

Want waarom zijn we door gegaan met het bouwen van nieuwe kolencentrales als ze uiterlijk in 2020 alle gesloten moeten zijn, willen we een kans maken onder de 2 graden te blijven? Waarom investeert de overheid nog steeds veel meer in fossiele brandstoffen dan in duurzame energie, terwijl we ver achterlopen op de rest van Europa op duurzame energie én met het halen van onze doelstellingen voor 2020? Waarom gebeurt er ook helemaal niets als onderzoekers van NASA en onze eigen hoogleraren ons waarschuwen van de urgentie om over te schakelen naar duurzame energie voor het te laat is?

We bekijken de geschiendenis van de aarde en de gevolgen van de uitstoot op het klimaat. Hieruit blijkt de urgentie van een transitie naar duurzame energie. Kolencentrales zijn de grootste vervuilers die we kennen. Maar kolencentrales genereren miljardenomzetten en die omzet wordt verdiend met kolen. Zij gaan dus niet veranderen. En omdat haar lobby sterk is verstrengeld met de Haagse politiek, hoeven we ook van de overheid niets te verwachten. En dat is precies waarom er niets gebeurt.

Tijdens een presentatie of workshop gaan we hier dieper op in en is er ruimte voor discussie.

Wil je ons uitnodigen, neem contact met ons op.

Voorbeeldpresentatie