[eo_fullcalendar]

De belangrijkste acties zullen zijn gericht tegen de tien bestaande kolencentrales in Nederland en de lobbyisten die daarvoor werken. Daarnaast acties tegen kolen in naburige landen, georganiseerd door onze vrienden daar. Ook zullen er seminars zijn, voorlichtingsbijeenkomsten, lezingen, debatten, trainingen e.d., georganiseerd door ons of door anderen.

Wil je actief bijdragen aan campagnes, neem dan contact met ons op via

mail: info@wijstoppensteenkool.nl

of schrijf je in voor de mailing list

We kunnen je dan uitnodiging voor onze landelijke vergadering of in contact brengen met een van onze lokale groepen.