Sinds zes uur vanmorgen blokkeren ongeveer 40 mensen van Wij Stoppen Steenkool de kolentransportbanden naar de Engie energiecentrale in Rotterdam. Hierdoor zijn alle activiteiten stil komen te liggen. Een aantal klimaatbeschermers heeft zich vastgeketend. Ze willen dat alle kolencentrales in Nederland voor 2020 worden gesloten om gevaarlijke klimaatverandering tegen te gaan en eisen dat alle subsidies en belastingdeals die aan fossiele multinationals worden gegeven (7,6 miljard per jaar) in de hernieuwbare sector worden geïnvesteerd.Wim Vos, van Wij Stoppen Steenkool, zegt: ‘Klimaatverandering is allang geen probleem meer van de toekomst. Overal ter wereld, van Sint-Maarten tot Mozambique, worden mensen nu al keihard geraakt door extreem weer, overstromingen, droogte en natuurbranden. Het is zowel noodzakelijk als legitiem dat wij de stap maken van legale demonstraties naar burgerlijke ongehoorzaamheid. Het is totaal onverantwoord om nog langer te wachten met maatregelen. Daarom dwingen wij nu de meest schadelijke en vervuilende industrie met onze lichamen tot stilstand.’

De groep roept op om alle subsidies en belastingvoordelen voor fossiele bedrijven over te hevelen naar de hernieuwbare energiesector. Ook willen ze een eerlijk transitiefonds voor werknemers in de kolenindustrie. Onderzoek toont aan dat de fossiele industrie in Nederland 7,6 miljard Euro per jaar aan subsidies en belastingvoordelen krijgt.

Een ander lid van de groep, Marianna Peters, moeder van twee kinderen, zegt: ‘Ik verdiep me al jaren in de huidige klimaat- en ecologische crisis en wat ik zie gebeuren, maakt me doodsbang. Ik ben mijn vertrouwen in de overheid om dit op te lossen compleet verloren. Voor mij is het omslagpunt bereikt. We moeten het zelf gaan doen.’

Klimaatdoelen halen
De CO2 uitstoot van Nederland is sinds het tekenen van het Parijsakkoord in 2015 nog elk jaar blijven stijgen. De Nederlandse overheid geeft te weinig gehoor aan de internationale verplichtingen en aan het oordeel van de hoogste rechtbank in de Urgenda zaak. In deze zogenaamde klimaatzaak werd Nederland verplicht om meer te doen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. In plaats daarvan heeft de overheid nieuwe belastingvoordelen en subsidies toegekend aan de grootste vervuilers. Het Centraal Planbureau geeft aan dat met de huidige overheidsplannen de CO2 reductiedoelen niet gehaald worden. Het versneld sluiten van alle kolencentrales is mogelijk en noodzakelijk om de klimaatdoelen te halen.

Klaartje Dijkstra, woordvoerder van Wij Stoppen Steenkool, zegt: ‘We doen deze actie in internationale solidariteit met alle oorspronkelijke gemeenschappen die al tientallen jaren strijden tegen de fossiele brandstofwinning en de vernietiging van hun land. Steeds vaker betalen ze voor deze strijd met hun leven. De overgrote meerderheid van de kolen in Rotterdam is zogenaamde ‘bloedkolen’ uit Colombia en Zuid Afrika. De naam bloedkolen verwijst naar de extreme mensenrechtenschendingen die gepaard gaan met de winning van deze kolen. Wij willen gerechtigheid voor alle slachtoffers van het extractieve kapitalisme.’

De Engie centrale die momenteel is stilgelegd, kondigt aan te ‘vergroenen’ door het toevoegen van biomassa aan de energieproductie. Deskundigen geven echter aan dat biomassa vooral op papier duurzaam is. In praktijk leidt het tot ontbossing, die pas over tientallen jaren gecompenseerd is. Bovendien heeft het verbranden van biomassa een hogere CO2 uitstoot dan kolen. Greenpeace heeft gisteren opgeroepen aan Engie, Uniper en RWE om te stoppen met de bijstook van biomassa. Biomassa is geen goed alternatief voor kolen.

Wij Stoppen Steenkool roept de overheid op om de eis van de jeugd om de klimaatnoodtoestand uit te roepen over te nemen. Wereldwijd gaan jongeren week-na-week de straat op. Ook vandaag staken Nederlandse studenten. De klimaatbeschermers willen een grootschalige systeemverandering in de vorm van een ‘Green New Deal’ gericht op het duurzaam zorgdragen voor basisbehoeften voor alles wat leeft en een groene planeet.

‘We zijn goed georganiseerd en enorm vastberaden’ zegt Marianna Peters ‘maar het is nodig dat nog veel meer mensen in actie komen. De tijd van doormodderen is voorbij.’


Pers-woordvoerster Klaartje Dijkstra is te bereiken op klaartjedijkstra@gmail.com.