We stop coal | For a fossil free future

We have tried it all. Petitions, protests, reports, conversations, international agreements and over 20 years of climate conferences. CO2 emissions keep increasing. The fossil fuel industry continues with business as usual. Climate protectors have shut down the coal port in Rotterdam since this morning. EMO bulk terminal has suspended their operations. They have now been evicted by the police forcefully.

Geplaatst door GroenFront op Vrijdag 9 maart 2018

Statement voor een fossielvrije toekomst

Een dag lang stond de grootste kolenoverslag-haven van Europa stil. De EMO – Europees Massagoed Overslag – in Rotterdam kon een dag lang geen bloedkool doorvoeren. Hierdoor werd de klimaat verwoestende CO2 handel gestremd. Wij Stoppen Steenkool kijkt terug op een geslaagde actie.

Met 21 klimaatbeschermers zijn we het terrein van de EMO opgegaan. Na passief verzet is iedereen gearresteerd. Wij zijn negen uur door de politie vastgehouden. Wij Stoppen Steenkool strijdt niet tegen de politie. Wij strijden tegen opwarming van de aarde omwille van onze eigen toekomst, maar ook tegen mensenrechtenschending en de gevolgen van klimaatdestructie voor andere mensen.

Iedereen die deelnam aan de actie is weer veilig thuis – en daar zijn we blij om. In Rotterdam zijn onze klimaatbeschermers er afgekomen met een korte tijd vastzitten, intimidatie en enkele kleerscheuren. In Colombia niet. Daar zijn 55.000 mensen ontheemd en 3000 mensen vermoord dankzij de bloedkool-industrie. We zijn tevreden dat wij onze boodschap hebben kunnen uitdragen, en de gevolgen van EMO’s facilitatie van bloedkool-vervoeren onder de aandacht zijn gekomen.

De EMO kolenhaven moet sluiten. Een contractverlenging van 25 jaar voor de verwoestende kolenindustrie is een onverantwoordelijke en criminele daad. Niet alleen toekomstige generaties moeten leven met de gevolgen van deze klimaat verwoesting, mensen in het Globale Zuiden voelen de impact van de kolenindustrie nu al.

Het faciliteren van de opslag van kolen is net zo misdadig als het doorvoeren van kolen. Als kolen niet overgeslagen kan worden, wordt het niet gebruikt. De EMO mag zich niet ontdoen van haar verantwoordelijkheid. Het Europees Massagoed Overslag moet er eerlijk voor uitkomen: winst gaat voor hen boven mensenlevens.

Incompetentie en onwil tot handelen van politiek en bedrijfsleven dwingt ons tot burgerlijke ongehoorzaamheid. Wij nemen de verantwoordelijkheid die D66-wethouder Adriaan Visser weigert te nemen. Zolang politiek en bedrijfsleven niet radicaal het roer omgooien, blijven wij die verantwoordelijkheid nemen. Meer en meer mensen over de hele wereld pikken het niet langer. Mensen die nooit eerder in opstand zijn gekomen en mensen die al hun hele leven tegen de bureaucratische molen van incompetente politici oplopen. Jong, oud, rijk, arm, vrouwen, mannen-  en alles daar tussen in-  nemen de verantwoordelijkheid.

Wij wachten niet tot anderen het voor ons oplossen.

Wij doen.

Wij Stoppen Steenkool.