Tientallen klimaatbeschermers leggen kolenoverslag stil.  Want actie is noodzakelijk.
De Parijse klimaatakkoorden gaan verwoesting van deze planeet niet tegen.
Maar erger wordt de destructie in ieder geval niet, als men zich houdt aan het akkoord. Als.
De verwarming van de aarde moet beperkt tot 1.5 graad. Dat is besloten. Dat is toegezegd. Maar als we het aan de beroepsbestuurders overlaten, gaat het niet gebeuren.  Daarom komen we zélf in actie.

Want wij hebben alles geprobeerd. Petities, protesten, rapporten, gesprekken, internationale verdragen en meer dan 20 jaar klimaatconferenties. In 2015 hebben Nederlandse burgers de Nederlandse staat voor de rechter gedaagd en klimaatactie geëist. Ze hebben gewonnen. Toch is  sindsdien de CO2-uitstoot alleen maar verder gestegen.

De gemeenteraad heeft een motie aangenomen om steenkool uit te faseren. Ondanks hun meerderheidsaandeel in het havenbedrijf, heeft dit nergens toe geleid. Want het havenbedrijf en haar directeur, Allard Castelein, geven niets om de wens van de democratisch gekozen gemeenteraad. Het contract van de kolenoverslag is verlengd – het bedrijf EMO bleek een éénzijdige optie tot verlenging te hebben. D66’er Adriaan Visser gaat over de haven. De vraag is of het onwil of onvermogen is om niet te handelen. Feit is dat hij niet alleen langzaam is – hij negeerde 19 weken lang het verzoek van de gemeenteraadsleden om inzicht. Visser is, vanwege de automatische verlenging, ook niet in staat zijn bijdrage te leveren aan het behoud van de planeet. Wij eisen dat het contract openbaar wordt gemaakt.

Multinationals dicteren wat er gebeurt in de haven. Als het aan havendirecteur Castelein ligt, dan blijft dat zo- tot 2043. En of gewone mensen nou petities ondertekenen, demonstreren, rapporten naar buiten brengen over bloedkolen, of praten-praten-praten…
Of we nou stemmen op mensen met hart voor de aarde of alleen oog voor winst – de verwoesting gaat door. Bedrijven worden beschermd in hun kapot-maak-praktijken.

Waar de steenkool vanwege noodzakelijke investeringen in Nederland leidt tot eenzijdige contractverlenging, leidt de steenkool in het buitenland juist tot ontheemding. De kapot-maak-praktijken van de EMO bestaan dus niet alleen uit het verder opwarmen van onze aarde. Op deze plek ligt ook de steenkool die in Colombia verantwoordelijk is voor het wegdrijven van meer dan vijftigduizend mensen van hun grond. Hier ligt de steenkool in bergen van meer dan veertig voetbalvelden. De steenkool die indirect verantwoordelijk is voor meer dan drieduizend moorden. Drummond en Prodeco/Glenncore zijn verantwoordelijk voor deze doden.

De bloedkool die hier ligt wordt door de rest van Europa verbrand in kolencentrales. Als Rotterdam stopt met steenkool vervoeren dan wordt de doorvoer ervan drastisch verminderd. Geen enkele haven heeft de capaciteit om de Rotterdamse doorvoer over te nemen. Geen enkele haven die de haven die zich wél houdt aan de klimaatakkoorden in Parijs heeft het gore lef te investeren in koleninfrastructuur. Daarom zou politiek en havenbedrijf verantwoordelijkheid moeten nemen – de kolenoverslag moet stoppen. En anders zullen klimaatbeschermers het verschil moeten maken.

Wij Stoppen Steenkool is onderdeel van een groeiende beweging. Een beweging die zich niet laat afpoeieren door gemeenteraadsleden, die zich niet laat dicteren door multinationals die en die terugslaat. In Duitsland heet deze beweging EndeGelande, in Engeland Reclaim the Power.

Politici steken de kop in het zand verschuilen zich achter realisme. Men noemt het utopisch dat mensen- jij en ik – iets zouden kunnen veranderen. Men wacht op technologische vooruitgang die de problemen oplost. Wij denken dat actie noodzakelijk is.

Met enkele tientallen klimaatbeschermers zijn wij vandaag in actie gekomen.
Wij leggen daarmee de belangrijkste infrastructuur van de fossiele industrie stil.
Wij wachten niet. Wij doen.
Wij Stoppen Steenkool.

Volg @Stopsteenkool en #stopcoal en #010kolenvrij