VVD en PvdA zijn het oneens over de toekomst van de kolencentrales. Het was de bedoeling dat het kabinet vandaag in de ministerraad een besluit zou nemen over sluiting van een of meer centrales. Bronnen in Den Haag melden dat het onwaarschijnlijk is dat de coalitiepartijen hier alsnog een akkoord over weten te bereiken. Voor 1 januari moet Kamp een besluit nemen over het sluiten van kolencentrales in Nederland, maar dat lijkt met het kerstreces voor de deur niet te lukken. Een meerderheid in de Tweede Kamer, waaronder de PvdA, wil dat de minister mogelijkheden presenteert om alle kolencentrales te sluiten. De VVD wil die juist openhouden.

Na de COP21 in Parijs eind 2015 was het afgelopen jaar vol van politiek debat over het sluiten van alle kolencentrales. Volgens enkele partijen moeten de kolencentrales dicht om binnen de gestelde termijn te kunnen voldoen aan de milieudoelen. Maar dankzij een nieuwe, ondeugdelijke rekenmethode lijkt nu de uitstoot van CO2 iets sneller te dalen dan verwacht. Daarom vindt Kamp dat de overgebleven centrales kunnen blijven staan en dat de staat tegelijkertijd kan voldoen aan het Urgenda-vonnis.

De oude kolencentrales zijn:
  1. Amercentrale 9 te Geertruidenberg – Eigenaar: Essent / RWE
  2. Hemwegcentrale te Amsterdam – Eigenaar: Nuon / Vattenfal

De nieuwe kolencentrales zijn:

  1. MPP3 te Maasvlakte – Eigenaar: Uniper (voorheen: EON)
  2. Kolencentrale Maasvlakte – Eigenaar: ENGIE (Voorheen: Electrabel / GDF Suez)
  3. Eemshavencentrale te Eemshaven – Eigenaar: Essent / RWE