op zaterdag 18 juni van 11.30 – 13.30 Groningen, Provinciehuis

https://www.facebook.com/events/1720948748159319/

De Klimaattop in Parijs vraagt van ons drastische wijzigingen in onze energieconsumptie en – productie en in onze grondstoffen verspillende economie. Die wijzigingen zijn des te meer nodig nu de rechter Urgenda gelijk gegeven heeft dat NL haast moet maken met de overgang naar duurzame energie-opwekking. Het vraagt om aanpassingen van het huidige klimaat-akkoord. Wordt het een algemene kolenexit en dus ook sluiting van de kolencentrale in de Eemshaven? Dit najaar zal minister Kamp hierover besluiten.

Volgens ons moet die sluiting absoluut doorgaan!
Stop de immense CO2-uitstoot, de uitstoot van ziekmakend fijnstof en zware metalen als kwik! Geen bloedkolen uit Colombia. En ook geen biomassa-bijstook of CO2-opslag in (bijna-) lege gasvelden. En omdat we voor duurzaam kiezen, draaien we ook de gaskraan dicht! We willen een schoon Groningen met duurzaam opgewekte energie.

Met trommels van Rhytms of Resistance zullen wij deze zaterdag gezamenlijk ons geluid laten horen.
Onderteken oproep-kaart aan minister Kamp en de stroomwisselkaart. Neem zoveel mogelijk spandoeken, toeters en bellen mee! Kom in rode kleding of met rode accenten. Hiermee onderstrepen we het einde van het fossiele – en het kolentijdperk!

We vragen de lezers deze oproep te verspreiden onder zoveel mogelijk vrienden, buren, families, op facebook en twitter en via websites.

Deelnemende organisaties:
Ver. Zuivere Energie, BI Saubere Luft Ostfriesland, Greenpeace Nederland, Co2ntramine.nl, Urgenda, Milieudefensie, GroenFront!, Wij Stoppen Steenkool, Fossielvrij.

Programma demonstratie:

11.30: Podium Provinciehuis:
* Spreker: Willem Wiskerke van Greenpeace Nederland:.
+ Oproep aan burgers: ga weg bij Essent, kies voor groene stroom en verzoek tot ondertekening ansichtkaart aan Kamp en stroomwissel kaart.
* Spreker: Marten Imelman, Urgenda: Positieve info over duurzame energie.

11.50: Rondgang door de stad met:
* Drumband Rhythms of Resistance
* Demonstranten met spandoeken e.d. en bij voorkeur rode kleding of rode accenten.
* 7 grote opblaasbare kubussen.
* Uitdelen ansichtkaart voor Kamp met motto: Kolencentrales dicht, Groningen fossielvrij!
* Uitdelen kaart die oproept tot overstap naar groene stroom en voor het debat.

12.40: Einde Rondgang bij Podium Provinciehuis:
* Aanbieden ansichtkaarten voor min. Kamp aan Willem Wiskerke met verzoek te overhandigen aan Kamp en te wijzen op de noodzaak van de sluiting van alle kolencentrales, waaronder die van Essent/RWE aan de Eemshaven en het wereldergoed De Waddenzee.
* Sluiting van de rode lijn met “Schlussstrich” (sluitstrik)

13.30: Einde

Voorafgaand aan deze actie vindt op Zaterdag 11 juni, een fietstocht plaats onder de naam Fietsen voor Fossielvrij waarbij we fietsen van de Eemshaven naar Groningen. Met stops in een aantal dorpen en aandacht voor actie en debat op 18 juni. Deze fietstocht wordt gefilmd door Ilona van Veen (TV Drenthe). De film ervan, wordt gedraaid tijdens de inloop van het debat.