Iemand heeft een geniale grafiek gemaakt van de output van de geblokkeerde kolencentrale tijdens EndeGelände.

Op de eerste actiedag, vrijdag 13 mei, waren er drie grote groepen/acties, twee groepen die de mijn ingingen en graafmachines bezetten en een andere groep die het laadpunt voor kolentreinen bezette. Hiermee was de Welzow mijn effectief stilgelegd. Feitelijk had Vattenfall vantevoren ingezien wat er zou gaan gebeuren en had de mijn preventief stilgelegd. Heel verstandig.

Locatie mijn in Google Maps

Een paar kilometer verderop bevindt zich de kolencentrale Schwarze Pumpe.

Schwarze_Pumpe-640x640

Een ironische naam voor een kolencentrale, Zwarte Pomp, hoe bedenk je het. Ik kwam erachter dat het echter geen verwijzing was naar zwarte kolen die als rook de lucht ingepompt worden maar naar een historische plek waar vroeger een zwarte waterpomp was met een gelijknamige herberg.  Nu heet het dorp zo. En de kolencentrale.

Lokatie kolencentrale in Google Maps

Wikipedia

Iemand heeft kennelijk goed de kaart bestudeerd en vastgesteld dat er twee strategische punten op het spoor bezet moesten worden om de kolentoevoer naar de centrale te blokkeren. Een goede activist moet studeren en verkennen en een goede topografische kaart is onontbeerlijk. Zo gebeurde op zaterdag 14 mei rond 12 uur dat de twee lokaties op het spoor bezet werden door enkele honderden activisten.

schwarze-pumpe-may-2016

De kolencentrale bestaat uit twee units (block A en block B). Elke unit is in feite een kolencentrale. Bij de nummers (1) is te zien dat elke dag rond het middaguur de centrale terugschakelt vanwege piek in zonne-energie op het net. Bij (2) starten de eerste acties waardoor de kolenproductie in de mijn stopt. Er kan echter nog kolen aangevoerd worden vanuit andere mijnen in de buurt maar de productie van de centrale wordt teruggeschroefd. Bij (4) worden de twee aanvoerlijnen direct bij de centrale bezet waardoor de aanvoer volledig geblokkeerd is. Er is echter altijd een beperkte voorraad op lokatie. In de grafiek is te zien dat block B bijna meteen uit gaat en block A ongeveer naar 50% gaat. Bij (5): De actie wordt zondag tegen 16 uur beëindigd. Eigenlijk was afgesproken om 15 uur de acties te beëindigen maar omdat er juist toen politie dreigend naderde leek het wat laf om op dat moment weg te lopen en besloten veel activisten te blijven zitten. Nadat het spoor is vrijgegeven komt block A weer snel op stoom, block B komt pas een twaalf uur later weer goed op gang. Zolang duurt het opstartproces.

De maker van de grafiek berekent dat er 16.000 ton CO2 minder is uitgestoten door de actie. Er waren 4000 activisten in totaal dus dat is 4 ton per activist. De CO2 uitstoot in Nederland per persoon is jaarlijks ~11 ton, dus dit is grofweg 1/3 van de jaarlijkse uitstoot bespaard met een paar actiedagen.

Zelfs tegen de belachelijk lage CO2 prijs van 6 Euro/ton is dit een bedrag van 100.000 Euro bespaard.

Nu wat grof schatten. Een KWh kost ~20 cent. Volgens de maker van de grafiek is de output van de centrale verminderd met 38 GWh, dat zou een waarde vertegenwoordigen van ruim 7 miljoen Euro. Dat is wel omzet, geen winst.

Dit was dus een actie met aantoonbaar echt resultaat.

Direct Action -> Direct Result.

Mooi toch?

Bovendien, en misschien belangrijker, de hele kolenindustrie maakt nauwelijks of misschien geen winst meer. Een heel klein beetje duwen kan deze producenten richting faillissement brengen.

De acties zijn niet symbolisch meer, time of talking is over.