Sluiting van de twee kolencentrales uit de jaren negentig vóór 2020 wordt overwogen, sluiting van de drie nieuwste kolencentrales in geen geval. Op deze manier wil het kabinet voldoen aan de eis van de rechtbank in het vonnis in de klimaatzaak om in 2020 een kwart minder CO2 uit te stoten ten opzichte van 1990. Dat deze maatregel Europees of mondiaal gezien geen enkel effect heeft, wordt daarbij ruiterlijk erkend en zelfs benadrukt. Door het open houden van de nieuwe kolencentrales en het sluiten van de oude blijft de netto CO2-uitstoot min of meer gelijk.
 
Als alle kolencentrales in Nederland worden gesloten, levert dat 4,7 miljard euro aan extra welvaart op voor Nederland. Wel betekent het voor de energiebedrijven een inkomstenverlies van in totaal 1,9 miljard euro. Dat staat in een maandag verschenen rapport van SEO Economisch Onderzoek, in opdracht van Natuur & Milieu. Het sluiten van de kolencentrales in 2020 verlaagt de emissies van CO2 in dat jaar met 16,3 megaton. Dit bedraagt circa 11 procent van de totale emissies van CO2 in dat jaar.
 
Door vervroegde sluiting lopen de kolenproducenten ook miljarden aan SDE+ subsidies mis. Subsidie die is bedoeld voor duurzame energie, maar om reden van biomassa bijstook ook naar de kolenproducenten vloeit. Het wegvallen van subsidies gaat ten kosten van de subsidie-ontvanger en -via de overheid- ten bate van de rest van de maatschappij. Het ligt voor de hand dat het vrijgekomen budget aan SDE+-middelen zal worden benut voor de stimulering van andere bronnen van echt duurzame elektriciteit. De SEO schrijft dat de totale waarde van het SDE+-budget dat in dit scenario vrijkomt door het wegvallen van de biomassameestook neerkomt op € 3,3 mld.
Bekijk deze pagina om te zien om welke centrales het gaat en waar zij liggen.
De oude kolencentrales waarvan nu overwogen wordt om ze vóór 2020 te sluiten zijn:
  1. Amercentrale 9 te Geertruidenberg – Eigenaar: Essent / RWE
  2. Hemwegcentrale te Amsterdam – Eigenaar: Nuon / Vattenfal

De nieuwe kolencentrales waarvan (nog) niet over sluiting wordt gesproken door het kabinet zijn:

  1. MPP3 te Maasvlakte – Eigenaar: Uniper (voorheen: EON)
  2. Kolencentrale Maasvlakte – Eigenaar: ENGIE (Voorheen: Electrabel / GDF Suez)
  3. Eemshavencentrale te Eemshaven – Eigenaar: Essent / RWE
.