Climate Change in Syria, a Very Inconvenient Truth

Dit korte stripverhaal maakt helder wat de media in vier jaar niet duidelijk maakten, dat het conflict mede uitgebroken is vanwege droogte door klimaatverandering. Het harde regime en destabiliserende acties vanuit de VS hebben zeker ook een cruciale rol gespeeld. Een conflict schijnt nooit een enkele oorzaak te heben. Rechtvaardige verdeling van en verstandig gebruik van het weinige water plus voedselhulp hadden het conflict kunnen voorkomen, maar de internationale gemeenschap deed niks terwijl de wanhoop steeg. Voor de buitenwereld was Syrie stabiel tot de revolutie uitbrak. Nooit werd gemeld voor 2011 over droogte, mislukte oogsten en minstens een miljoen mensen die van het platteland in wanhoop naar de steden waren getrokken. En nog wordt het conflict als een interne aangelegenheid beschreven. De schuld van het rijke westen, die verantwoordelijk is voor klimaatverandering, wordt nog steeds niet gemeld in de media. Die stromen vluchtelingen dat hebben wij op ons geweten. A Very Inconvenient Truth.

syria-comic-2

Lees hier: