UTRECHT (Energeia) – Ondanks de enorme overtekening van het beschikbare
budget, is voor twee kolencentrales SDE+-subsidie aangevraagd voor de
bij- en meestook van biomassa. Dat blijkt uit een nieuw overzicht dat de
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) maandag publiceerde.
Inmiddels is voor ruim EUR 6,6 mrd aan subsidie aangevraagd, waar EUR
3,5 mrd beschikbaar is.

Eind juni werd duidelijk dat kolencentrale-exploitanten de aan hun
toebedachte subsidie voor de bij- en meestook van biomassa op hun buik
konden schrijven. Dat kwam in elk geval bij Roger Miesen,
RWE-bestuurslid en huidige chef van Essent, als een verrassing.

In het Energieakkoord is afgesproken dat de bij- en meestook van
biomassa (en voorwaardelijke alternatieven) in kolencentrales in totaal
maximaal 25 PJ zou mogen bedragen, en dat daar SDE+-subsidie voor zou
worden uitgetrokken. Berekeningen van ECN en DNV GL stelden het
basisbedrag voor deze stroomproductievorm vast op 10,8 cent per kWh, wat
betekende dat de gefaseerd opengestelde SDE+-subsidie vanaf 22 juni
binnen het bereik van de kolenboeren zou komen. In 2014 zouden de
kolencentrale-uitbaters op die datum een goede greep in de subsidiepot
hebben kunnen doen, maar 2015 bleek een ander jaar. Met name
windenergieprojecten zorgden voor een snel uitgeput budget.

Desondanks wordt voor twee bij- en meestookprojecten nu toch een poging
gewaagd om subsidie te verkrijgen. Er worden altijd aanvragen afgewezen
of ingetrokken, dus in theorie kan die poging succesvol zijn. Helemaal
ijdel hoeft die hoop niet te zijn. Veel van het budget is geclaimd door
‘ketel vaste of vloeibare biomassa’, maar uit het overzicht van maandag
blijkt dat meer dan de helft van die aanvragen worden afgewezen. Volgens
RVO-woordvoerder Moniek Pronk komt dat doordat één partij tientallen
aanvragen heeft gedaan die alle onvolledig bleken. De geboden
mogelijkheid tot aanvulling bleef onbenut, waardoor RVO de aanvragen
niet in behandeling heeft genomen.

Wellicht dat 2016 nieuwe kansen met zich meebrengt voor de biomassa bij-
en meestook in kolencentrales, een gesubsidieerde energievorm die op
veel kritiek kan rekenen omdat de duurzaamheid van biomassa wordt
betwijfeld en beargumenteerd wordt dat elektriciteit uit kolencentrales
per definitie niet het label hernieuwbaar verdient. Minister Henk Kamp
(Economische Zaken, VVD) heeft aangekondigd dat het beschikbare
SDE+-budget in 2016 fors zal groeien.

(Bron: RVO)

(Afbeelding: Fabriek waar boomstammen (vnl afkomstig uit Canada) versnipperd worden voor bijstook van biomassa)