Volgens Kamerbeek is het verminderen van uitstoot voor Nederland eenvoudig: sluit alle kolencentrales.

Deze duidelijke boodschap van Arnoud Kamerbeek volgt op de uitspraak van de rechter in de zaak van Urgenda. Afgelopen week sprak de rechter het vonnis in de zaak van Urgenda tegen de staat over het huidige klimaatbeleid van de overheid: eisers worden in het gelijk gesteld en de overheid moet nu meer en effectievere klimaatacties ondernemen om het aanzienlijke Nederlandse aandeel in de mondiale uitstoot te verminderen.

De reactie is opmerkelijk, omdat Kamerbeek als topman van het Zeeuwse energiebedrijf Delta eigenaar is van een kolencentrale in Borssele. Deze kolencentrale moet volgens het Energieakkoord (2013) volgend jaar ovens sluiten. Minister Kamp heeft echter een nieuwe aanvulling op dit beleid gemaakt die zegt dat de oude kolencentrales open mogen blijven als ze aan strengere eisen voldoen.

 

kerncentrale Borssele_0

Kolencentrale Borssele van Delta NV met rechts daarvan de kerncentrale.

 

Bronnen:

NOS.nl
Nu.nl