AMSTERDAM (Energeia) - De CO2-uitstoot van bedrijven die aan het
Europese systeem voor emissiehandel (EU ETS) deelnemen is in 2014 met
2,5% toegenomen ten opzichte van een jaar eerder. Dit komt vooral door
de ingebruikname van de nieuwe kolencentrales van RWE en GDF Suez
Energie Nederland.

De cijfers volgen uit de voorlopige uitstootcijfers van de Nederlandse
Emissieautoriteit (Nea) en de geverifieerde data van de Europese Commissie.

Volgens Nea stootten de 448 Nederlandse ETS-deelnemers 89,0 Mton
koolstofdioxide uit. In 2013 was dat nog 86,8 Mton, een groei dus van
2,2 Mton of 2,5%.

Hoofdverantwoordelijke voor de uitstootgroei zijn de Nederlandse
kolencentrales, die met elkaar in 2014 25,6 Mton aan CO2 uitstootten. In
2013 was dat nog 22,1 Mton.

Binnen de groep van kolencentrales kunnen de nieuwe installaties van RWE
in Eemshaven en GDF Suez in Rotterdam worden aangewezen als grootste
groeiers. In 2013 waren beide centrales nog niet in bedrijf, en hoewel
2014 ook voor een groot deel onder de noemer testdraaien viel, is de
groei significant.

Een opmerkelijke terugval is zichtbaar bij Nuons Hemwegcentrale, waar de
CO2-uitstoot met 36% terugliep. Dat hangt samen met het groot onderhoud
dat de Amsterdamse centrale sinds mei 2014 onderging, gevolgd door een
reparatie aan een turbine-as sinds half juni. Nuons centrale lag er
daardoor tot het najaar uit.

Als uitstoot-kampioen van Nederland hebben Eon en Essent stuivertje
gewisseld ten opzichte van een jaar eerder. Met 6,4 Mton was de
Amercentrale de grootste CO2-bron -niet alleen onder de kolencentrales
maar onder alle 448 Nederlandse ETS-deelnemers.

Bron: http://energeia.nl/nieuws/649371-1504/gestegen-co2-uitstoot-ets-bedrijven-op-conto-nieuwe-kolencentrales