Resultaat van Klimaatonderhandelingen: Beangstigend saai.

 

Het is weer zover. Het jaarlijkse circus van klimaatonderhandelingen is voorbij. Lima komt tot rust.

En zoals elk jaar in december, het was weer totaal zinloos en resultaatloos.

De klimaatonderhandelingen zijn feitelijk 22 jaar geleden gestart in 1992 bij de grote milieuconferentie in Rio de Janeiro. Er kwam het Kyoto Protocol dat afliep in 2012. Ondanks het Protocol zijn jaarlijkse CO2 emissies wereldwijd toegenomen. De CO2 concentratie in de atmosfeer steeg met 12% sinds 1992. De enig mogelijke conclusie is dat klimaatonderhandelingen geen enkel effect hebben gehad en de wereld alleen maar gevangen houden in de illusie dat er aan gewerkt wordt. De concentratie CO2 is nu gestegen tot 400 ppm. De laatse keer dat de concentratie zo hoog was is 3 miljoen jaar geleden. De wereld zag er toen totaal anders uit, er was geen ijs op Groenland en de zeespiegel was 20 meter hoger dan nu. Als CO2 voor langere tijd op het huidige niveau blijft dan gaan we weer naar die toestand. Er moet dus nu echt heel snel actie worden ondernomen.

De klimaatonderhandelingen worden in de greep gehouden van gevestigde belangen, multinationals, de kolen-, olie en gasindustrie die rijkelijk vertegenwoordigd zijn rond de klimaatconferenties met side events, hapjes, drankjes en toegang tot de delegaties. Dit jaar in Lima was er de vijfde World Climate Summit in het Hilton, gesponsord door de o.a. de wereldwijde fossiele brandstoffen industrie.

De bekendste klimaatconferentie, in 2009 in Kopenhagen, was zo onvoorstelbaar desastreus dat dit een keerpunt genoemd kan worden. Degenen die zich een beetje verdiept hebben in het voortslepen van de onderhandelingen wisten toen met zekerheid: Op deze manier gaat het nooit wat worden.

Volgens James Hansen, de meest gerenommeerde klimaatwetenschapper, is het binnenkort Game Over voor de planeet zoals we die kennen als we niet snel fossiele brandstoffen, en als eerste, kolen uitfaseren. De uitstoot van CO2 moet simpel gesteld grofweg in 30 jaar in een rechte lijn naar beneden naar nul. Het gaat nu letterlijk om overleven. Dit is zijn reactie op de conferentie van dit jaar: http://www.columbia.edu/~jeh1/mailings/2014/20141223_AssuringRealProgress.pdf

De afgelopen jaren zijn de onderhandelingen voornamelijk gegijzeld geweest door het thema schadeloosstelling, Loss and Dammage. Een 25% van de wereldbevolking is verantwoordelijk voor 75% van de historische CO2 uitstoot. Daar is die 25% rijk mee geworden. De arme landen hebben het probleem niet veroorzaakt en lijden het meest onder klimaatopwarming. Logisch te eisen dat de rijke landen gaan betalen. Maar hoewel UN DESA in 2009 berekende, zie rapport Promoting Development Saving the Planet, dat er 500 miljard dollar per jaar minimum nodig zou zijn om ontwikkelingslanden op weg te helpen kwamen de rijke landen niet verder dan vage toezeggingen van 100 miljard dollar per jaar. Er zijn nog steeds geen significante concrete toezeggingen voor dit fonds.

De conferentie liep dit jaar twee dagen uit. Doodvermoeide onderhandelaars met slaapgebrek moesten nog even een deal sluiten. Daarvan moet de toekomst afhangen van ons klimaat, onze planeet.

Vanwege berichten kort geleden over afspraken tussen de VS en China was er dit jaar enige hoop. Helaas, het resultaat dat in de media gebracht wordt als een belangrijke stap op weg naar de COP21 in Parijs blijkt 5 pagina’s te beslaan met vage omschrijvingen. Grofweg komt het erop neer dat afgesproken is dat landen volgend jaar met toezeggingen komen over hoeveel CO2 reductie ze VRIJWILLIG te denken gaan realiseren. Er wordt geen enkele bindende afspraak vastgelegd.

De president van Peru die de laatste dag ook formeel president is van de onderhandelingen opent de laatste sessie met het voorstel het slotdocument de titel te geven: Lima Call for Climate Action hetgeen onder daverend applaus wordt goedgekeurd. Wat nou, Call for Climate Action? Oproep, na 22 jaar resultaatloos neuzelen, wordt met applaus begroet en de wereld ingestuurd? Er wordt al sinds 1992 opgeroepen tot. Het is al lang tijd voor Just Do It!

Naomi Klein legt in haar laatste boek, This Changes Everything, uit dat grootschalig verzet absoluut noodzakelijk is, de enige redding. Daar was ik al lang van overtuigd, maar zij onderbouwt het met ruim 500 pagina’s analyse.

Het document Lima Call for Climate Action, pdf: auv_cop20_lima_call_for_climate_action

Wil je de waarheid weten kijk dan naar deze persconferentie van 12 december van een aantal organisaties. Duidelijk en hard.

http://unfccc6.meta-fusion.com/cop20/events/2014-12-12-15-30-university-of-california-what-now-for-climate-justice-assessing-lima-s-outcomes-identifying-social-movement-strategies-for-paris

Informatieve gesprekken met insiders:

http://www.democracynow.org/2014/12/15/emissions_cutting_deal_reached_at_cop