Drummond geeft geen duimbreed toe

21-05-2014

Het omstreden Amerikaanse steenkoolbedrijf Drummond was vandaag hoofdgast op een door Buitenlandse Zaken georganiseerde bijeenkomst over misstanden in de Colombiaanse steenkoolsector. Drummond wordt in verband gebracht met ernstige mensenrechtenschendingen rond hun kolenmijnen in het noordoosten van Colombia. Tijdens de bijeenkomst is opnieuw gebleken dat Drummond niet van plan is een geloofwaardig proces te starten gericht op genoegdoening van slachtoffers.

Een groot deel van deze ‘bloedkolen’ wordt in Nederland onder andere in de kolencentrales van energiereuzen als Nuon, E-On en Essent verwerkt. Marianne Moor (PAX): “Nu wederom blijkt dat Drummond geen stap richting genoegdoening van slachtoffers wil zetten, verwachten we van de Nederlandse regering een zeer kritische opstelling jegens dit bedrijf, dat in Colombia zelf elke poging om slachtoffers genoegdoening te bieden frustreert. Deze houding past niet in de open en constructieve dialoog die minister Ploumen voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking voor ogen staat en die wat ons betreft moet leiden tot toegang van slachtoffers tot rechtsherstel. ”

Dood en verderf
Vooraf hadden vijftien Colombiaanse slachtoffer- en vakbondsorganisaties in een brief aan het ministerie van Buitenlandse Zaken hun zorgen over de bijeenkomst overgebracht. Zij wezen erop dat er in de omgeving van de mijnen van Drummond massale moordpartijen, gedwongen landverdrijvingen en doodsbedreigingen van vakbondsleiders en vertegenwoordigers van slachtoffers hebben plaatsgevonden. Ook wordt Drummond ervan verdacht met paramilitairen te hebben samengewerkt, die dood en verderf hebben gezaaid in het mijnbouwgebied, onder meer door hen te financieren. Dit heeft in de periode 1996-2006 tot duizenden doden en tienduizenden ontheemden geleid. Ook vandaag de dag vinden nog steeds bedreigingen plaats, bijvoorbeeld van vakbondsleiders zoals Ruben Morrón, die vorig jaar ternauwernood een aanslag overleefde en naar Europa heeft moeten vluchten.

Mensenrechten
Moor: “Slachtoffers verwachten een duidelijk signaal van de Nederlandse regering aan zowel Drummond als de Nederlandse energiebedrijven. De handelsbelangen zijn groot, maar deze mogen niet ten koste gaan van de rechten van de slachtoffers.”
Zowel staten als ondernemingen hebben de plicht te voorzien in effectieve maatregelen voor genoegdoening van slachtoffers bij inbreuken op hun mensenrechten.

(Bron: PAX)

 

Bekijk de video De erfenis van Drummond in Colombia