Foto: De onderhandelaar van de Filipijnen op de klimaatconferentie in Polen.

Laten we het nieuwe jaar eens met enig optimisme beginnen.

Niet vergeten natuurlijk dat de situatie door klimaatverandering bijzonder ernstig is en er steeds meer onderzoeken zijn die steeds duidelijker aantonen hoe erg de situatie is, maar daar komen we later wel weer mee.

Nu even wat hoop.

Het afgelopen jaar is ook de tegenbeweging aan het groeien.

Om te beginnen is nu meer algemeen doorgedrongen dat er sprake is van een carbon budget. Het IPCC heeft dit nu opgenomen in het laatse rapport van september 2012. De wetenschap is het er nu over eens dat het enige wat telt is de totale uitstoot van CO2 vanaf 1750 tot in de eeuwigheid. Op is op. Beetje verminderen is niet genoeg. Het totale budget is door de IPCC gesteld op 1000 GtC (Gigaton Carbon). Hiervan is al een 380 Gt uitgestoten. Dat zou betekenen dat we nog een 600 GtC kunnen produceren om niet boven de 2 graden opwarming te komen. Dit wordt door anderen op sterke gronden niet voldoende gevonden. Hansen rekent voor dat 500 GtC het maximum aanvaardbare is. In ieder geval is het begrip duidelijk op de kaart gezet.

Natuurlijk is de klimaatconferentie in Polen van afgelopen november net zo zinloos geweest als de 18 voorgaande. Doordat Polen vrijwel volledig draait op kolen en ze het lef hadden om paralel aan de COP19 een conferentie te organiseren van de World Coal Association is echter de grootste bedreiging voor het klimaat, kolen dus, sterk onder de aandacht gebracht. Figueres, hoofd UNFCCC, heeft de openingstoespraak gehouden en daarvan gebruik gemaakt om te zeggen dat ze maar eens moeten stoppen met kolen (even gesimplificeerd). Het enige antwoord van de WCA was The Warsaw Communiqué waarin ze propageren dat clean coal gestimuleerd moet worden. Aangezien het feit dat Clean Coal is a Straight Lie hoeven we aan die onzin niet veel woorden meer vuil te maken. De kolenlobby heeft geen argumenten meer (anders dan geld verdienen). De wereldbank heeft inmiddels aangekondigd in hun rapport Energy Sector Directions Paper geen kolencentrales meer te financieren (behoudens heel speciale gevallen, als er geen alternatief is, waarvoor ik geen reden kan bedenken).

De beweging tegen klimaatverandering groeit. Wereldwijd groeien actiegroepen die blokkades doen e.d.. Teerzanden en schaliegas zijn groeiende aandachtspunten die verzet oproepen. Het klimaat-actiekamp in Duitsland bij Keulen in het Rheinisches Braunkohlrevier telde eind augustus een maximaal gelijktijdig aantal aanwezigen van 450. In 2011 waren het er ruim 50, in 2012 zo’n 150. Ook is er meer actie gevoerd (rails blokkeren van kolentreinen e.d.) ondanks de verhoogde aanwezigheid en paraatheid van de veiligheidsdienst van RWE en politie. Dus dat gaat de goede kant op. Wijstoppensteenkool was er ook weer bij.

Urgenda heeft de Nederlandse Staat aangeklaagd wegens gebrek aan maatregelen tegen klimaatverandering en heeft de 144 pagina’s tellende aanklacht formeel ingediend bij de Hoge Raad in Den Haag op 20 november 2013.

Hier een artikel van The Guardian over klimaatverandering en groeiend verzet :

2014 is the year for a strong, unified business voice on climate policy.

Een andere van The Guardian met gemengde punten:

10 hopeful things from 2013 that will get you inspired for what’s to come

OK, Time of Talking is over. No Time to Waste. Just Do It.

Zal 2014 het jaar van de waarheid worden? Dat zal ook van JOU afhangen!

Blijf ons volgen.

Schrijf je in op de maillijst.

Doe mee.