Theo-Wolters-Op 10 december j.l. plaatste Theo Wolters op de website van Energie-Expert (initiatief van Essent) een bericht over de kosten van het energieakkoord. In dit bericht schrijft hij dat ondertekenaars van het energieakkoord geen idee hebben van de kosten die duurzame energie (windparken op zee) met zich meebrengen. Hij pleit voor gebruik van meer warmtekracht koppeling (WKK), waarvoor reeds voldoende capaciteit in Nederland bestaat. Wijstoppensteenkool.nl reageerde gelijkgestemd met het idee dat WKK van belang is in deze tijd, maar dan wel als transitiebrandstof naar een duurzame energievoorziening. Door nu bestaande WKK capaciteit + nieuwe gascentrales in te schakelen, kunnen we direct alle vuilere kolencentrales vervangen. Echter de kosten die Theo Wolters noemt m.b.t. duurzame en fossiele energie lijken niet te kloppen met berekeningen van Wijstoppensteenkool.nl op basis van gerenommeerde bronnen zoals het IPCC, Fraunhofer Institut, etc.

Een discussie volgt waarin Theo Wolters Wijstoppensteenkool.nl verwijt niet objectie te zijn (ondanks onze bronnen). De discussie tekent het beeld van een lobbyist van de fossiele energie. Vandaar ook zijn ‘eervolle’ vermelding in ons Meldpunt Kolenlobby.

De volgende reactie van onze kant wordt niet meer geplaatst op Energie-Expert. Mogelijk wordt de discussie Theo Wolters iets te persoonlijk:

1) De vervuiler hoort te betalen. Dat is nu niet het geval. We zijn een land zonder overvloedige goedkope duurzame energie. Laat de grootverbruikers uitwijken naar landen die dat wel hebben in de vorm van geothermie of woestijnstroom bijvoorbeeld. Hun vervuiling draagt wel bij aan kosten, hun niet ervoor laten betalen is subsidie.

2) Als 95 van de 100 specialisten zeggen dat die parachute echt niet open gaat als je springt doordat die verkeert gevouwen is… Dan heb je inderdaad kans dat die 5 het bij het goede eind hebben maar die gok neem je niet. Zeker niet als je een alternatief neer kan zetten die voor iets meer moeite en geld wel 100% zekerheid bied. Anders gesteld. Dat je voor jezelf de gok wil nemen is nog tot daar aan toe, maar je gooit ons leven ook in de waagschaal. Je bent een onophoudelijk overtuigende vlieginstructeur die mensen aanpraat dat ze rustig in kunnen stappen en springen en die 95 andersdenkende specialisten? Tja. Voor wat? Wat levert het Theo op?

3) Wind op zee duurt nog even voor het uit ontwikkeld is. Zonnepanelen waren tien jaar geleden ook nog onbetaalbaar. Wind op zee kost in 2020 nog maar 0,10eurocent per kWh. Daarvoor heb je geen windmolen in de achtertuin staan en dat is wat de meeste mensen willen. Blijkt uit onderzoek.

En inderdaad. Duurzame energie gaat fossiel steeds meer wegdrukken. Dus het is altijd overvloedig en gas moet er blijven staan als backup. Dus er is een overschot aan productiecapaciteit. Dat is het hele idee. En om gelijk op het stukje hieronder in te gaan. Met de mogelijkheid tot opslag kan het gasvermogen nog verder weggedrukt worden. Minder fossiel en nog meer overcapaciteit, maar schoon en CO2 vrij.

En daar willen wij naar toe.

Maar eerst kolencentrales uit. De eerste, makkelijkste en grootste stap om snel veel CO2 en vervuiling te besparen.