Over bio-energiecentrale Cuijk niets dan lof en laat zien dat biomassa hoogwaardiger ingezet kan worden.

Dit is met de geplande 25PJ aan biomassa die meegestook gaat worden in de kolencentrales niet het geval. Naast dat het rendement enorm toeneemt als het bijvoorbeeld gebruikt wordt voor bijvoorbeeld verwarming kan ook met het as, vol nutrienten, niets meer gedaan worden door de vervuiling van de kolen als de inzet in asfalt. Het hout inzetten in de bouw conserveert niet alleen de koolstof, het scheelt ook in bouwmaterialen als cement, beton, baksteen enz. Alle bijzonder CO2 intensief. Met die biomassa zijn kortom veel betere dingen te doen als het met laag rendement verbranden in een centrale en zonder subsidie.

 

Maar we willen voornamelijk geen kolen.

 

RWE investeert 80% in fossiel en met name in zwaar vervuilende bruinkolencentrales in Duitsland ( 2.8 keer de CO2 uitstoot van gascentrales ). RWE is de grootste CO2 uitstoter van Europa en zal het, met al die units die nog online komen en 40jr mee moeten gaan, voorlopig wel blijven. 2014 wordt de investering in duurzame energie nog is gehalveerd. Dit laat goed zien dat je voor de uitbouw van duurzame energie beter niet bij kolenboeren kan zitten. Duurzame energie wordt dan namelijk enkel een beetje meer, als er winst wordt gemaakt op kolen. En die lock-in willen wij niet.

Hiernaast staan de 2 vervuilende units in de Eemshaven op het programma die samen eigenlijk door hun grote voor 3 kolencentrales tellen. Daar RWE vanuit Duitsland alles aanstuurt kan je Essent niet meer zien als losse energiemaatschappij, maar is een verkoopkantoor geworden van RWE. Daarmee is het aandeel (bruin)kolen in de mix 63%!

 

Dat we voorlopig niet zonder fossielen brandstoffen kunnen zijn we met je eens. De stap naar transitiebrandstof gas kunnen we echter NU maken. Binnen de Nederlandse situatie kunnen we per direct de knop omzetten zonder dat de leveringszekerheid in gevaar komt. Gasvermogen genoeg. En dat is een stap die we moeten nemen. Efficiente kolencentrales bestaan niet en daar richt RWE/Essent zich wel voornamelijk op.

Dan de betaalbaarheid van de energierekening. We wekte in 2011 60% van onze electriciteit op met gas en 20% met kolen. Zoveel duurder wordt die hele rekening niet als we die 20% ook met gas opwekken. Sterker nog, door de vermeden gezondheidkosten en te kiezen voor preventie kosten (voorkomen klimaatverandering) ipv adaptie ( kosten van de gevolgen van klimaatverandering ) betalen we als maatschappij minder voor gas als voor kolen. De energierekening betaalbaar houden klinkt leuk, maar heeft geen zin als we het elders dubbelop betalen in de vorm van belastingen en zorgpremie, wat nu het geval is. We hebben in een eerdere reactie al eens uitgerekend op hoeveel de directe en indirecte kosten samen komen. Samenvattend:

 

Kolen:
laag 0,102€/kWh
hoog 0,116€/kWh

Gas: 0,089€/kWh

 

Kortom kolen zijn duurder!

 

We hebben net te horen gekregen dat de energierekening een paar tientjes per jaar naar beneden gaat door verminderde netwerkkosten. We hebben een simpel schattend rekensommetje gemaakt wat het zou kosten om over te schakelen op gas.

Verlies gascentrale € 7,66/MWh
Winst kolencentrale €14,09/MWh
——————-
verschil: €21,75/MWh

Beide excl. afschrijving investering en excl. kolenbelasting.

Aandeel gas 2012 53%. Voor het gemak rekenen we met 50%.
Kolen was 20% en is 15% gestegen in 2012. Grof gerekend 25%.

4 delen:

2 * gas a €7,66/MWh = €15,32/MWh
1 * verschil a €21,75/MWh = €21,75/MWh
1 * overige energie €0,00/MWh = € 0,00/MWh
——————-
€37,07/MWh

Gemiddeld komen we dan op ruwweg €37,07/MWh : 4 = €9,27/MWh

€9,27/MWh : 1.000 = €0,009/kWh

 

€35,- euro per gemiddeld huishuishouden per jaar. Dan is het verlies van gas gecompenseerd en zijn we van de kolen af. Eigenlijk kost het minder daar de kolenbelasting de prijs al iets opdrijft. Hiernaast komen de aardgasbaten ook deels terug in de schatkist waardoor op andere vlakken minder betaald hoeft te worden. ( Alders mag ook eens voorrekenen hoe die aan die 2,-euro komt :)

 

Als kolen uit en over op transitiebrandstof gas dit jaar ingevoerd wordt kost het ons dus niets extra’s en bespaard weer op andere vlakken. Wel zo gezond en klimaattechnisch een veel beter plan! Die dubbele uitstoot van kolen kan echt niet!

 

Laten we als Nederland gasland het voorbeeld geven.