Het rapport voor 2013 van de initiatiefnemer Carbon Tracker in samenwerking met het Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment staat online.

Om binnen de 2 graden opwarming te blijven kunnen we wereldwijd een bepaalde hoeveelheid CO2 uitstoten. Daar de verbranding van fossiele voorraden de hoofdoorzaak is, wordt dit het zogenaamde koolstof budget genoemd.

In het rapport worden verschillende scenarios beschreven. Een scenario met 50% kans dat we binnen de 2 graden opwarming blijven en een scenario met een 80% kans. Omdat niemand nog precies weet bij welke temperatuur de feedbackloops er voor zorgen dat we over het onomkeerbare tippingpoint heen gaan, kiezen wij voor de data hieronder het scenario met een 80% kans dat we de 2 graden opwarming niet overschrijden. De 20% kans dat we het niet halen is al meer als in een spelletje Russisch roulette. 50% kans is voor ons geen optie.

De nu bekende fossiele voorraden zijn goed voor een uitstoot van 2.860 Gigaton CO2 (GtCO2). In een vorig rapport uit 2009 werd uitgegaan van een koolstof budget van 565GtCO2. In dit geval zouden ongeveer 20% van de fossiele voorraden opgebruikt mogen worden. Dit rapport werkt met dezelfde modellen maar gaat er ook van uit dat de uitstoot van broeikasgassen in andere sectoren, zoals bijvoorbeeld de methaan uitstoot van de veeindustrie, wordt afgebouwd. Het budget zou dan opgerekt kunnen worden tot 900GtCO2 voor de periode 2013-2049. Voor de periode 2050-2100 wordt dit 75GtCO2. We zouden dan in totaal 34% van de bekende voorraden mogen opgebruiken.

De 200 grootste energiemaatschappijen steken nog steeds zo’n 520 miljard euro in onderzoek en ontwikkeling van nieuwe bronnen en hoe ze gewonnen kunnen worden. Dit geld is pure verspilling als we beneden de twee graden opwarming willen blijven.

Om het geheel in perspectief te plaatsen:

De huidige uitstoot is ongeveer 37.5GtCO2 per jaar. Dit betekent dat als we zo door gaan als nu we in:

900GtCO2 : 37.5GtCO2 = 24 jaar door ons koolstof budget heen zitten.

CCS verander de conclusie van het rapport nauwelijks. In het meest optimistische scenario (IEA) neemt het budget tot 2050 met 125GtCO2 toe, 3.3 jaar de huidige uitstoot.

Onze inbreng:
James Hansen, ´s werelds meest vooraanstaande klimaatwetenschapper, stelt dat als we er in slagen kolen binnen de Westerse wereld uit te faseren voor 2020, en wereldwijd voor 2030, we de huidige conventionele olie en gas voorraden (dus bijvoorbeeld geen olie uit de teerzanden en schaliegas) op kunnen gebruiken zonder de 450ppm CO2, 2 graden, te overschrijden(350ppm veilig, 400ppm huidig en 450ppm maar de vraag of de feedbackloops al niet onomkeerbaar intreden).

Het is veel makkelijker om van kolen af te komen als van olie, en gas is als transitiebrandstof geschikter gezien de lagere CO2 uitstoot. Netto hou je dus meer en waardevollere energiebronnen en grondstofmateriaal voor bv plastics en kunstmest over wat het makkelijker maakt binnen het budget te blijven. En dit zullen we hard genoeg nodig hebben tijdens de (energie)transitie.

Het volledige rapport,

en hier de link naar de website van Carbon Tracker.