http://www.energieexpert.nl/nederland-moet-inzetten-op-brede-energiemix/

Beste Roald,

Ik ben wat dieper op de getallen ingedoken en de onderbouwing hiervan.

Aardgasbaten vloeien voor een groot gedeelte terug in de staatskas wat per inwoner extra geld oplevert ten opzichte van kolen en biomassa. Die kopen we in het buitenland in wat wel voordeliger is voor de energieproducent maar niet voor de burger. (Dit wordt nu weer deels rechtgetrokken door de kolenbelasting maar gold voor 2012 nog niet.)

Externe kosten:

De zorg.

Voor de zorgkosten maakt het iets verschil of je kolen of biomassa gebruikt ten nadele van de biomassa aangezien de laaste zorgt voor een hogere emissie van fijnstofdeeltjes. Voor het gemak trek ik deze aan elkaar gelijk.

De zorgkosten voor Nederland door kolencentrales worden in het HEAL(1) rapport ingeschat op 129 miljoen minimaal en 386 miljoen maximaal.

Er van uit gaande dat de Amercentrale 21Pj aan electriciteit leverde in 2012 op basis van kolen en biomassa, rekening ik het om naar een totale productie van +- 65Pj voor alle kolencentrales.

65Pj = 18.055.555.555kWh(omrekencalculator).

129.000.000,-€ / 18.055.555.555kWh = +- 0,007€/kWh

386.000.000,-€ / 18.055.555.555kWh = +- 0,021€/kWh

Klimaatverandering.

Voor de berekening van de kosten per kWh van klimaatverandering neem ik een klassieker. Het Sternrapport uit 2006. Stern berekende dat elke ton CO2 die we nu de lucht in sturen, zo’n 65,-€ schade veroorzaakt.

22.000.000ton * 65,-€ = 1.430.000.000,-€

1.430.000.000,-€ : 18.055.555.555kWh = 0,079€/kWh

De externe kosten van een kWh aan kolenstroom komt zo op:

laag 0,007€/kWh + 0,079€/kWh = 0,086€/kWh

hoog 0,021€/kWh + 0,079€/kWh = 0,100€/kWh

Dit is alleen al meer als de kosten per kWh voor windmolenstroom op land. Deze heeft echter het nadeel dat die niet continu levert en dus afhankelijk is van backup. Laten we de berekening dan ook door trekken naar transitiebrandstof gas.

Gas heeft niet de nadelige effecten op de volksgezond die de uitstoot van kolencentrales hebben. Deze vervallen dus.

De huidige kolencentrales stoten 70% meer CO2 uit als de huidige gascentrales.

(0,079€/kWh : 170%) * 100% = 0,046€/kWh

Wat is dan duurder. Kolen of gas? Voor mij heel lastig om te berekenen omdat ik de actuele kolen en gasprijzen niet heb. Als jullie dit kunnen aanvullen graag. Ik val terug op een rapport van ECN uit 2008(3) wat niet heel actueel is maar wat wel een beeld geeft bij een hoge gasprijs en een relatief lage kolenprijs voor nieuwe centrales. Voor de bestaande kolencentrales valt dit nadeliger uit.

Brandstofprijzen kolen:

16€/MWh : 1.000kWh = 0,016€/kWh

Brandstofprijzen gas:

43€/MWh : 1.000kWh = 0,043€/kWh

Tellen we de brandstofprijzen plus de externe kosten bij elkaar op dan komen we op de volgende bedragen:

Kolen:

laag 0,016€/kWh + 0,086€/kWh = 0,102€/kWh

hoog 0,016€/kWh + 0,100€/kWh = 0,116€/kWh

Gas:

0,043€/kWh + 0,046€/kWh = 0,089€/kWh

Het is dus goedkoper nu alle kolencentrales uit te schakelen en over te gaan op gas. In Nederland kan dit zonder dat de leveringszekerheid in gevaar komt.

Begrip duurzaam.

Duurzaam is iets ander als hernieuwbare energie of renewable energie. Als je stelt biomassa is hernieuwbaar dan geef ik je gelijk. Biomassa kan mits goed onderhouden weer opnieuw aangroeien. Duurzaam is breder als dat(4). Het gaat er onder andere van uit dat het voor de omgeving(natuur) en samenleving geen negatieve invloeden heeft. Gezien de zorgkosten en de invloed op klimaatverandering, al is deze tijdelijk, is dit niet het geval.

(1)http://www.env-health.org/IMG/pdf/heal_report_the_unpaid_health_bill_how_coal_power_plants_make_us_sick_final.pdf

(2)http://www.kennislink.nl/publicaties/het-stern-rapport-de-prijs-van-klimaatverandering/

(3)http://www.ecn.nl/docs/library/report/2008/o08008.pdf

(4)http://www.earth.illinois.edu/documents/col11325-1.38.pdf (Figuur 1.1)