Zondagmiddag 3 Maart, Informatie & brainstorm
ACU, Voorstraat 71, Utrecht.

Ja, ze zijn er nog steeds: Medewerkers van lobby organisaties en
energiebedrijven die werken aan het openhouden van de elf bestaande
kolencentrales in Nederland, of die subsidie en politieke steun
krijgen voor nieuwe kolencentrales. En dat terwijl steeds duidelijker
wordt dat ze binnen 7 jaar allemaal uit moeten, willen we kans maken
op het voorkomen van een klimaatcrisis.

Wijstoppensteenkool.nl wil de kolenlobby het zwijgen opleggen, en de discussie
starten over het stilleggen van alle kolencentrales in Nederland. Daar
kun jij aan meehelpen. Door mee te helpen aan acties gericht tegen
kolenlobbyisten, of onze sprekers uitgenodigd te krijgen in
universiteiten, verenigingen en andere plaatsen. Met onze presentatie
willen we veel meer mensen overhalen mee te doen aan acties om alle
kolencentrales in Nederland voor 2020 dicht te krijgen.

Waarom en hoe we dat doen, kun je horen op zondagmiddag 3 maart in het
ACU. In het maandelijkse GroenFront! dagcafe praten we je bij over
onze laatste campagnes en kun je mee organiseren aan nieuwe acties.

Meer informatie over onze campagne op www.wijstoppensteenkool.nl
Zondagmiddag 3 Maart,14:00-17:00 Informatie & brainstorm
ACU, Voorstraat 71, Utrecht.