Blogger op eigen titel

Locatie:
Delft / s Hertogenbosch

Opmerkingen:

Theo is een beetje een buitenbeentje in dit lobbyisten rijtje. Hij is uitermate sceptisch over CO2 als oorzaak van klimaatverandering. Dat er uit 13.950 onderzochte wetenschappelijke rapporten over klimaatverandering, verschenen tussen 1991 en 2012, er slechts 24 zijn die klimaatverandering ontkennen maakt voor hem geen verschil. Hij gelooft heilig in de 24 en doet graag of hij zelf ook wetenschappelijk onderbouwd is en hij de mensen kent die dat ondersteunen. Hij heeft zelfs een eigen theorie ontwikkeld die bewijst dat CO2 geen opwarming veroorzaakt maar afkoeling. Op climategate en zijn eigen website heeft hij een kritische reputatie opgebouwd als blogger en is een kleine twee jaar geleden enthousiast door Essent binnen gehaald als energieexpert op het door hun gesponserde forum EnergieExpert.nl. Klimaatverandering vindt niet plaats, peakoil bestaat niet en iedere cent die geinvesteerd wordt in duurzaamheid is pure verspilling van geld dat beter elders ingezet kan worden. Kiezen voor verduurzaming is duur en raakt met name de mensen met de laagste inkomens. Handige bangmakerij voor Essent om de aandacht af te leiden van hun kolencentrales en de 94% van hun investering in fossiele energie goed te praten.

Het gevaar van zijn inzet tot structureel onderuit halen van duurzame initiatieven schuilt erin dat zijn aangedragen thema´s overgenomen worden door andere lobbyisten. Hij kenmerkt zich door goed ingelezen te zijn en zijn thema´s zo te brengen dat ze reeel lijken te zijn en hij het gelijk aan zijn zijde heeft. Dat heeft hij ook vanuit zijn visie want als klimaatverandering niet bestaat, evenals peakoil, dan heeft alle inspanning tot verduurzaming ook geen zin.

Kortom een persoon om mee in discussie te gaan. Doe dat op zijn blogs of op EnergieExpert op persoonlijke titel zonder al te kritisch te zijn op Essent anders komt je reactie er vanuit de moderator er echt niet op te staan.

 EnergieExpert

Climategate

Eigen website

LinkedIn