Vier als Zwarte Piet en Sinterkaas verklede klimaatactivisten wisten een besloten conferentie van de Nederlandse energiesector binnen te komen vandaag.

 

Sinterklaas: “Over tien jaar moeten ze allemaal buiten bedrijf zijn. Kolen is de meest inefficiënte vorm van energie met de hoogste CO2-uitstoot per hoeveelheid opgewekte stroom. Sluit u ze niet dan ga ik een handje helpen.”

Vier als Zwarte Piet en Sinterkaas verklede klimaatactivisten wisten een besloten conferentie van de Nederlandse energiesector binnen te komen vandaag. Het Nederlands Energie Forum in Rotterdam is een jaarlijkse bijeenkomst van de energiesector waar alle grote spelers vertegenwoordigd zijn. Sinterklaas riep de aanwezigen op niet langer te talmen en in actie te komen. Tijdens de actie werden naast pepernoten ook steenkolen rondgestrooid. Sinterklaas waarschuwde vooral kolenlobbyist Hans Grünfeld van lobbygroep VEMW te stoppen met zijn activiteiten. VEMW vertegenwoordigt de grote energieslurpers en wist in het verleden onder andere de nieuwe kolencentrale op de Maasvlakte en een fikse belastingkorting voor grootverbruikers te ritselen. Sinterklaas beloofde zelf volgend jaar niet meer met een stoomboot op steenkool te komen. Zijn eigen verlanglijstje voor de energiebedrijven zag er als volgt uit.

• Het gebruik van fossiele brandstoffen moet vanaf nu in 30 jaar in een rechte lijn
naar beneden tot absoluut nul.
• U moet vandaag stoppen met het zoeken naar nieuwe fossiele brandstof bronnen.
• U moet 80% van uw bekende fossiele voorraden in de grond laten zitten.
• U moet uw aandeelhouders vertellen dat uw bedrijf niets meer waard is.
• U moet beginnen met het sluiten van de elf Nederlandse kolencentrales.

Sinterklaas: “Over tien jaar moeten ze allemaal buiten bedrijf zijn. Kolen is de meest inefficiënte vorm van energie met de hoogste CO2-uitstoot per hoeveelheid opgewekte stroom. Sluit u ze niet dan ga ik een handje helpen.”

Website van de conferentie: http://www.energieforum.nl

 

De volledige tekst van de toespraak (pdf)