Bedrijf: GDF Suez

Functie:
CEO
Locatie:

Opmerkingen: 
Als CEO van GDF Suez – waar Electrabel onder valt – is Ruud Bos (1962) verantwoordelijk voor de bouw van de nieuwe kolencentrale op de Maasvlakte. Ook is hij fel tegenstander van de kolenbelasting. Waar andere energiemaatschappijen nog wel eens hun best doen om groen over te komen, laat Ruud Bos weten dat ook de conventionele centrales noodzakelijk zijn. Als voorstander van de nieuwe kolencentrales zegt hij:

“Hernieuwbare energiebronnen alleen zijn op dit moment niet toereikend om in de groeiende energiebehoefte te voorzien. We zoeken continu naar een verantwoorde balans tussen het terugdringen van CO2 en de zekerheid van energie voor alle burgers en bedrijven. Fossiele brandstoffen zijn daarom vooralsnog niet weg te denken uit de energiemix.”

En:
“Een groot netwerk aan gascentrales maakt in deze overgangsperiode dan ook een onmisbaar deel uit van die flexibele energiemix.”

Ook Ruud Bos gebruikt graag het bekende excuus voor zijn nieuwe kolencentrales dat deze veel schoner zijn dan de reeds bestaande. Tevens kan er biomassa bijgestookt worden, zodat deze energie ook ‘groen’ is. Wij weten dat geen enkele centrale meer dan 20% biomassa kan bijstoken, de rest is en blijft steenkool. Ook de nieuwe centrale zal daarom miljoenen tonnen CO2 uitstoten – net als alle andere kolencentrales.

LinkedIn

Geplaatst op: 10-10-2012