• Permalink Gallery

    RAR: Theo Wolters heeft geen flauw benul van kosten fossiele energie

RAR: Theo Wolters heeft geen flauw benul van kosten fossiele energie

Op 10 december j.l. plaatste Theo Wolters op de website van Energie-Expert (initiatief van Essent) een bericht over de kosten van het energieakkoord. In dit bericht schrijft hij dat ondertekenaars van het energieakkoord geen idee hebben van de kosten die duurzame energie (windparken op zee) met zich meebrengen. Hij pleit voor gebruik van meer warmtekracht koppeling (WKK), waarvoor reeds […]

Door |December 18th, 2013|Blog RAR, Kolenlobby, Nieuws|0 Reacties|

Energiebedrijven huilie huilie laten doen.

Discussie: www.energieexpert.nl

De enige tranen die te zien zijn is die om verminderde winst of verlies. Zolang ze met kolencentrales ons klimaat verzieken kunnen ze omvallen. Liever vandaag dan morgen.

Zoals ik je begrijp wil je het samen met de energiebedrijven doen. Waarom samen? De enige manier waarop energiebedrijven op dit moment winst maken is met kolencentrales. Wil je van hun investeringen, […]

Door |November 1st, 2013|Blog RAR|0 Reacties|

Energietransitie: wat is waar?

Discussie: http://www.energieexpert.nl

 Over bio-energiecentrale Cuijk niets dan lof en laat zien dat biomassa hoogwaardiger ingezet kan worden.

Dit is met de geplande 25PJ aan biomassa die meegestook gaat worden in de kolencentrales niet het geval. Naast dat het rendement enorm toeneemt als het bijvoorbeeld gebruikt wordt voor bijvoorbeeld verwarming kan ook met het as, vol nutrienten, niets meer gedaan worden door de vervuiling […]

Door |October 12th, 2013|Blog RAR|0 Reacties|

Reactie op: Crowdfunding, het laatste stukje van de duurzame energie puzzel

Beste Sven,

beetje vreemd om de conclusie te stellen dat we dit een goed initiatief vinden als we je aanraden te stoppen en ergens anders op nieuw te beginnen.

Als die kolencentrale aan de Eemshaven aan gaat maakt Essent daar heel veel winst op. Daar speculeren ze op. Dit ten koste van de gezondheid van mensen en het klimaat. Structureel praat […]

Door |September 7th, 2013|Blog RAR|0 Reacties|

Reactie op: Crowdfunding, het laatste stukje van de duurzame energie puzzel

Beste Sven,

we zijn het met elkaar eens dat we het zelf moeten doen. Geen kolen, geen geld dus van de energiemaatschappijen moeten we het niet hebben.

Er zijn veel initiatieven gelukkig. Wat aan 1miljoenwatt stoort is dat het in samenwerking met Essent is opgezet. Naast hoofdsponsor fcGroningen, biedt Essent ook de mogelijkheid voor extra rendement als je bij Essent zit. […]

Door |September 4th, 2013|Blog RAR|0 Reacties|

Waarom kolen met biomassa bijstook een dure optie is

Kolen wordt vaak gezien als goedkoopste vorm van electriciteitsopwekken en bijstook biomassa als goedkoopste vorm van duurzame energie. We willen in het onderstaande aan tonen dat dit een illusie is.
In maart 2013 publiceerde de Health and Environment Alliance (HEAL) het rapport ‘The unpaid health bill. How coal power plants make us sick’(1). In dit rapport worden de gevolgen beschreven […]

Nederland moet inzetten op brede energiemix

http://www.energieexpert.nl/nederland-moet-inzetten-op-brede-energiemix/
Beste Roald,
Ik ben wat dieper op de getallen ingedoken en de onderbouwing hiervan.

Aardgasbaten vloeien voor een groot gedeelte terug in de staatskas wat per inwoner extra geld oplevert ten opzichte van kolen en biomassa. Die kopen we in het buitenland in wat wel voordeliger is voor de energieproducent maar niet voor de burger. (Dit wordt nu weer deels rechtgetrokken […]

Door |April 22nd, 2013|Blog RAR|0 Reacties|

Reacties op Eemshaven – Typisch voor energietransitie

Het beste van het beste? 46% rendement? De rest gaat zonder pardon de Waddenzee in om daar het milieu te verzieken. Niet echt een rendement om trots op te zijn. Er zijn biomassacentrales die dik boven de 90% uit komen. Over het gebruik van restwarmte van de centrale is duidelijk niet nagedacht.

 

Daar komt bovenop dat RWE/Essent zo nodig aan […]

Door |April 18th, 2013|Blog RAR|0 Reacties|

Duurzame energie en CO2-reductie: politieke ambitie versus realiteit

 

Beste Roald,

(Victor hier, actief bij WijStoppenSteenkool.nl). Ben het met je eens dat het in eerste instantie om CO2 reductie gaat en duurzame energie een middel is.

Ik concentreer me hier op energie.

De eerste stap en goedkoopste manier om CO2 afname te bereiken is besparing. Hier kan tot 70% gewonnen worden als we ons er toe zetten. Kijken we naar de […]

Door |April 17th, 2013|Blog RAR|0 Reacties|

“Blog: Redactioneel Afgewezen Reacties (RAR)” gelanceerd

Dit blog is geopend omdat we steeds vaker merken dat onze reacties verwijderd worden van bekende blogs/nieuwspagina’s. Onze reacties zijn altijd goed beargumenteerd en waar nodig onderbouwd met bronnen.Toch worden zij steeds vaker verwijderd, vooral op pagina’s die beheerd worden door de energiebedrijven zelf, zoals EnergieExpert.nl.

Verwijderde reacties zullen aan dit blog toegevoegd worden, zodat we via onder andere Twitter […]

Door |April 10th, 2013|Blog RAR, Nieuws|0 Reacties|

Wordpress