Bron: KNMI,  Changes in extreme weather in Africa under global warming

Klimaatwetenschap heeft droogte en overstromingen in Somalië voorspeld

De droogte in Somalië hoeft niet als een verrassing te komen. Klimaatwetenschap voorspelt al lang het toenemen van extremen. Droogte hier, overstromingen daar. Het is moeilijk zo niet onmogelijk te voorspellen waar wat precies zal gebeuren en wanneer. Maar de trend is duidelijk.
Nu is het onmogelijk van elke extreme gebeurtenis te bewijzen dat het door klimaatverandering veroorzaakt wordt. Maar het is net als met roken, niemand twijfelt er nog aan dat roken de kans op longkanker verhoogt. Maar soms kan iemand zijn leven lang roken en op 100 jarige leeftijd onder de tram komen. Ook zijn er mensen die nooit gerookt hebben en toch longkanker krijgen. Dat doet niets af aan het feit dat roken de kans op longkanker sterk verhoogt en dat de meeste longkanker veroorzaakt wordt door roken.
Zo is het dus ook met weerextremen en klimaatverandering. Ik heb geen statistieken bij de hand, maar het lijkt wel of na het mislukken van de klimaattop in Kopenhagen klimaatverandering versneld toeslaat en extremen extreem vaak voorkomen. Het is bijna niet bij te houden hoeveel gebeurtenissen er wereldwijd plaatsvinden. Dit mede omdat ze nauwelijks in het nieuws komen, je moet allerlei internationale sites in de gaten houden of soms op een toevallige melding stuiten. De droogte in een deel van China in de eerste maanden van het jaar die de graanoogst van dit jaar sterk hebben verminderd is hier bij mijn weten niet in het nieuws geweest. Pas toen hetzelfde gebied ineens getroffen werd door extreme regenval en 20.000 mensen dakloos werden werd dit even gemeld. Zo kan ik er nog een paar noemen.

Zomaar twee hits op google “china drought” “past week” XINHUANET en REUTERS

Dit blijkt kennelijk weer een nieuw geval, niet hetzelfde gebied als in de eerste maanden!

Klimaatverandering, droogte en hongersnood in Somalië

Zo ook Somalië. De droogte blijkt al een jaar of twee huis te houden en pas nu mensen echt voor de voedselschaarste op de vlucht slaan naar overbevolkte opvangkampen is het kennelijk nieuwswaardig. Weer de bekende beelden van uitgemergelde kindjes die het goed doen op televisie.
Op de radio hoor ik urenlang geneuzel of we die mensen wel moeten helpen. Ten slotte zijn ze er na tientallen jaren nog steeds niet in geslaagd hun interne stabiliteit te garanderen. Hierbij wordt ten eerste even over het hoofd gezien dat de westerse wereld deze gebieden honderden jaren lang heeft overheerst, uitgebuit, willekeurig landsgrenzen heeft getrokken etc. Ronduit volledig gedestabiliseert. Rond het probleem van piraterij b.v. wordt niet gemeld dat grote westerse vissersschepen de zee voor Somalië leegvissen waardoor de kleine lokale vissers zonder vis zitten en geen andere uitweg zien dan maar te gaan kapen, het alternatief is een langzame hongerdood. En het enige antwoord van de westerse wereld is een oorlogsvloot sturen die waarschijnlijk meer kost dan de hele visserij oplevert. Wie is er nou dom bezig?

Kolencentrales vormen de grootste bedreiging voor het klimaat

Kolencentrales vormen de grootste bedreiging voor het klimaat. Eerlijkheid gebiedt te zeggen dat we hier aan moeten toevoegen onconventionele brandstoffen als olie uit teerzand en schaliegas. Er blijkt nu zelfs ook zoiets als steenkoolgas te bestaan. Hoewel geen zinnig mens meer klimaatverandering ontkent blijft de fossiele brandstof industrie methoden verzinnen om uit van alles en nog wat enige vorm van fossiele brandstof te persen met de meest vervuilende en energie-intensieve methoden.

Regen Stelen

Illustratief is de toename van de neerslag in Nederland en de afname van neerslag in Noord Afrika (voor de duidelijkheid, Somalië ligt niet in Noord Afrika).

Neerslag in Nederland van 1900-2000, een statistisch significante toename.

Bron: KNMI.

Rainfall North Africa

Dalende neerslag in Noord Afrika van 1950 tot 1998.

Bron: Climate Change Compounding Risks in North Africa

Je zou kunnen zeggen dat we regen stelen van Noord Afrika. De verwachting is dat de verwoestijning zich naar het noorden zal uitbreiden en ook Zuid Europa droog zal zetten.

Verantwoordelijkheid voor Klimaatverandering

Er is een mooie uitspraak:

The planet is not dying.

It is being killed.

And the people who do it have names and addresses.

In Nederland hebben we bijna 17 miljoen mensen met adressen die we hier onder kunnen vatten. Ongeveer 75% van alle CO2 productie historisch is veroorzaakt door westerse, rijke, landen, en rond 75% is geproduceerd na 1950. We kunnen beginnen met de adressen van de kolencentrales. De wreedheden van ons koloniaal verleden kunnen we aan onze ouders en overgrootouders toekennen. De huidige generatie van Duitsers is niet verantwoordelijk voor de Tweede Wereldoorlog. Maar WIJ zijn NU verantwoordelijk voor klimaatverandering die nu al de dood tot gevolg heeft van minimaal honderduizenden mensen per jaar. En dat gaat toenemen. En we kunnen er iets aan doen door nu te beginnen de kolencentrales te sluiten en een echte groene energie infrastructuur op te bouwen.

Om te beginnen kun je meegaan naar het Climate Camp bij Keulen eind augustus.

Meer Info:

Democracy Now! over de Hoorn van Afrika en climate change met o.a. Christian Parenti, de auteur van het recente boek Tropic of Chaos.

Al Jazeera over de Hoorn van Afrika en climate change

Climate Change: Impacts, Vulnerabilities & Adaptation strategies in Somali Region (pdf)

Climate of Somalia (pdf)

Na het schrijven van ons artikel bleek dat The Guardian dezelfde dag een artikel publiceerde met de titel “The famine in Somalia should not have come as a surprise”.

Het gaat meer in op het falen van de tijdige signalering van het dreigende probleem maar vermeldt ook Fifty or so years ago, the region had regular 10-year climatic cycles which were mostly followed by a major drought, and now the droughts are coming more frequently and are lasting longer. Dit hebben we ook diverse keren horen vertellen door vluchtelingen.

Ook in The Guardian:

Famine we could avoid

Is climate change to blame for famine in the Horn of Africa?

Globalinfo.nl:

De verboden toespraak van Jean Ziegler op Salzburger Festspiele