George Monbiot is analytisch, scherp, columnist voor de Guardian, en heeft veel goede artikelen geschreven over klimaatverandering. Hij heeft een bekend boek geschreven over klimaatverandering en wat we moeten doen aan onze manier van leven, produceren en consumeren met als titel Heat.

Heat is in het Nederlands verschenen als Hitte bij uitgeverij Jan van Arkel voor de luttelijle prijs van € 5,-. Hier schetst Monbiot de mogelijkheden om de maatschappij om te vormen naar zero-carbon.

Helaas is Monbiot met enige andere klimaatspecialisten van mening dat we dan maar kernenergie moeten toepassen. Het lijkt erop dat ze niet de illusie hebben op korte termijn de wereld van zijn onmetelijke energie-afhankelijkheid te kunnen genezen en dan maar het in hun ogen minste van de twee kwaden kiezen. Tja, zeker is wel dat als we doorgaan met kolencentrales het klimaat over 20 jaar onherstelbaar op weg zal zijn naar volledige destructie van de wereld zoals we die nu kennen. Maar we weten ook dat er voldoende alternatieve energiebronnen en besparingsvormen zijn zoals isoleren, lokaal produceren en consumeren en ook absoluut consuminderen. We hebben kernenergie niet nodig. Ik denk dat dat het argument moet zijn in alle discussies over kernenergie. Nog eens 50 jaar discussieren over de gevaren van kernenergie en de nog steeds onopgeloste problemen rond de opslag van het radioactieve afval lijken zinloos.

Gewoon:

We hebben het niet nodig en ik wil het niet. Punt.

Monbiot gaat in debat op Democracy Now! met een bekende Amerikaanse anti-kernenergie activiste, kinderarts Dr. Helen Caldicott
Het debat op Democracy Now!