Zaterdag 16 april vond de manifestatie Schoon Genoeg van Kernenergie plaats.

Zoals altijd lopen de schattingen uiteen, maar wij denken dat er toch minstens 5000 mensen op de Dam stonden.

Wij waren erbij, zowel om de anti-kernenergie acties te ondersteunen als ook om de aandacht erop te vestigen dat we zeker niet moeten vluchten naar kolencentrales.

We waren aanwezig met een spandoek, hebben 500 flyers uitgedeeld en met een groot aantal mensen even gesproken.

DE FLYER

NOS nieuws om half twee

NOS nieuws om half vijf