Zaterdag 16 april is er een grote manifestatie tegen kernenergie op de Dam in Amsterdam.

Aanvang 13:00 uur.

LEES Greenpeace

LEES WISE

Wij steunen deze actie onder het motto:

Geen kern -of kolen

maar zon en een molen

ONZE FLYER 16 april 2011

Als kerncentrales “normaal” draaien dan lijkt er weinig aan de hand. Maar we weten beter.

Het risico bestaat dat nu, na de ramp in Japan, weer een beweging richting kolencentrales op gang komt.

Maar:

  • Kerncentrales veroorzaken doden als het fout gaat.
  • Kolencentrales veroorzaken doden als het goed gaat.

Het gebruik van steenkool wereldwijd is de grootste bron van CO2. Zeker als je kijkt naar de gigantische voorraad kolen die er nog in de grond zit is het duidelijk dat kolen het grootste gevaar vormen voor klimaatverandering. Een kolencentrale produceert per geleverde hoeveelheid stroom twee keer zoveel CO2 als een gasgestookte centrale. Volgens berekeningen is het duidelijk dat als we verdergaan met het gebruik van steenkool desastreuze klimaatverandering onvermijdelijk is.

We moeten zelf in actie komen tegen kolencentrales. Van de overheid en het bedrijfsleven is niets te verwachten.

Dat grote veranderingen nodig zijn is duidelijk. Het gaat al lang niet meer om een spaarlampje en hybride auto’s. We zullen fossiele brandstoffen volledig moeten uitfaseren over een periode van 30 tot 40 jaar. In Kopenhagen werd dan ook de leus

System Change not Climate Change

geintroduceerd.

Het zal alle sectoren raken van productie, consumptie, landbouw, transport, wonen, globalisering, levenswijze etc. Ook kernenergie moet verdwijnen al zijn de argumenten anders. Kernenergie is net zo min duurzaam als fossiele energie. Het argument dat kerncentrales geen CO2 zouden uitstoten is ook een mythe. Het hele proces vanaf het delven van de grondstoffen tot aan de (volledig onzekere) verwerking van al het radioactieve afval kost ook ontzettend veel energie en die moet ook ergens vandaan komen. Of gaan we dat met groene energie doen? In ieder geval moet je die gebruikte energie dan aftrekken van de opbrengst en dan krijg je een heel ander plaatje.

Het opbouwen van een volledig duurzame maatschappij is zeker mogelijk.

Zie hiervoor b.v. het rapport van Greenpeace: energy revolution scenario

Het leven zal anders worden, maar  niet minder mooi! Mooier zelfs. En onvergelijkbaar met een wereld die ten onder gaat aan opwarming, overstromingen, droogtes, stormen, mislukte oogsten, honger. Wat is je keus??

Op het gebied van landbouw is het inmiddels (wetenschappelijk onderbouwd) bekend dat kleinschalige landbouw hogere opbrengsten levert per hectare dan grootschalige en dat biologische landbouw hogere opbrengsten per hectare levert dan landbouw met kunstmest, pesticiden, genetisch gemodificeerde gewassen etc.

Zie over landbouw b.v.:

Report of the Special Rapporteur on the right to food (UN, 2010)

United Nations Special Rapporteur on the Right to Food (2011)

En een rapport van 600 pagina’s (er is een summary) samengesteld op basis van en overleg tussen honderden wetenschappers op het gebied van landbouw van over de hele wereld:

International Assessment of Agricultural Knowledge, Science and Technology for Development (IAASTD)