Vandaag rond 12 uur zijn een kleine 20 activisten van wijstoppensteenkool.nl het hoofdkantoor van de PvdA aan de Herengracht in Amsterdam binnengedrongen.

pvda-2015-2

De boodschap was:

Als jullie het niet doen, doen wij het voor jullie!

pvda-2015-1

Aanleiding was de aankondiging van de regering in een brief aan de Tweede Kamer dat de regering voornemens is hoger beroep aan te tekenen in de zaak die URGENDA tegen de staat heeft aangespannen. Hierover schreven we kort geleden.

pvda-2015-3

In de lobby van het kantoor heeft de groep middels de menselijke microfoon een statement voorgelezen over het feit dat het grootste probleem in de historie van de mensheid slap en totaal ontoereikend wordt aangepakt door de politiek. Sinds de start van klimaatonderhandelingen in 1992 heeft nationale noch internationale politiek ooit enige wezenlijke bijdrage geleverd aan het stoppen van klimaatverandering terwijl de gevolgen steeds voelbaarder zijn en vluchtelingenstromen op gang brengen. Na de statement werden nog enige citaten uit het boek van Naomi Klein, THIS CHANGES EVERYTHING, Capitalism vs The Climate,  voorgedragen.

De actie werd be-eindigd met een kwartier lawaaidemo met o.a. fluiten, bellen en sirenes.

De Statement

“Wij zijn hier om een politiek standpunt in te nemen. Dit is een vreedzame actie. Wij zullen vertrekken wanneer ons protest voorbij is. De urgentie van de klimaatcrisis noodzaakt ons om actie nemen die voorbij het kader van de wet gaat, in dit geval deze symbolische bezetting. Wij verwijten de PvdA ervan dodelijke politieke spelletjes te spelen met onze toekomst en die van toekomstige generaties. Ondanks mooie woorden handelt de PvdA in de praktijk niet naar de urgentie van het probleem en stelt klimaatactie uit.

Wij zijn hier vandaag vanwege de recente beslissing van de PvdA en VVD om in hoger beroep te gaan tegen de klimaatzaak van Urgenda, ondanks dat de tekenen van een mondiale klimaatcrisis onmiskenbaar zijn. Wij zijn bezorgde burgers en wij spreken ons uit over ons politieke systeem omdat het niet capabel en willend is om deze crisis te erkennen en er naar te handelen. Wij zullen beginnen met een citaat van PvdA-leider Diederik Samson en vervolgens een deel voorlezen uit het boek ‘This changes everything’ van Naomi Klein. Als wij klaar zijn zullen wij vrijwillig vertrekken.

Hier volgt het citaat uit de brief van Samson over de klimaatzaak: “Los van de juridische vervolgprocedures, zal ik me inspannen om het Nederlandse en vooral ook het internationale klimaatbeleid te versterken. Het is immers een wereldwijd probleem en dat vraagt om een wereldwijde aanpak. Onze inzet is dus om een ambitieuzer klimaatakkoord te bereiken bij de grote klimaatconferentie in Parijs aan het eind van het jaar.”

Wij vinden dit soort uitspraken prachtig, maar tegelijk volledig tegenstrijdig met de keus van de PvdA om in beroep te gaan tegen de Urgenda klimaatzaak waarbij de overheid eindelijk wordt gedwongen zich ook echt aan dit soort mooie beloftes te houden. Wij vragen ons nadrukkelijk af hoe de PvdA in Parijs ambitieuze klimaatakkoorden denkt te bereiken, als zij niet eens in eigen land het klimaatbeleid durft aan te scherpen.

Wij dragen nu een stuk voor uit het boek ‘This changes everything’ van Naomi Klein, waarin duidelijk wordt dat wij allen moeten vechten. En zolang politici niets doen, wij het heft in eigen handen moeten nemen.

“Want de achterliggende waarheid die we steeds hebben vermeden, is dat klimaatverandering geen ‘kwestie’ is om toe te voegen aan het lijstje van dingen om je zorgen over te maken, zoals de gezondheidszorg en de belastingen. Het is een klop op de deur voor de beschaving. Een krachtige boodschap, uitgesproken in de taal van branden, overstromingen, droogte, en het uitsterven van soorten. En die boodschap zegt ons dat we een geheel nieuw economisch model en een nieuwe manier om de planeet te delen nodig hebben. Ze zegt ons dat we moeten evolueren.
(…)
We weten dat als we zo doorgaan en emissies jaar na jaar laten stijgen, de klimaatverandering alles aan deze wereld zal veranderen. Grote steden zullen waarschijnlijk onder water komen te staan, oude culturen zullen door de zee worden verzwolgen en de kans is groot dat het leven van onze kinderen voor een belangrijk deel zal bestaan uit vluchten voor heftige stormen en perioden van ernstige droogte. En we hoeven helemaal niets te doen om deze toekomst te verwezelijken. We hoeven alleen maar te blijven doen wat we nu doen, of het nu vertrouwen is op een technoligishe oplossing, ons eigen paadje schoonvegen of onszelf voorhouden dat we het helaas te druk hebben om ons ermee bezig te houden. We hoeven alleen te doen alsof dit geen regelrechte crisis is. We hoeven alleen maar te blijven ontkennen hoe bang we eigenlijk zijn. En vervolgens bereiken we langzaam de toestand die we het meest vrezen, en waarvoor we ons hoofd hebben afgewend. Daar is geen extra inspanning voor nodig.

We kunnen deze sombere toekomst voorkomen, of die in elk geval een stuk minder grimmig maken. Maar het addertje onder het gras is dat we daarvoor alles moeten veranderen. Voor ons grootconsumenten houdt het een verandering van onze manier van leven in, van het functioneren van onze economieen en zelfs van de verhalen die we elkaar vertellen over onze positie op aarde. Het goede nieuws is dat veel van die veranderingen beslist niet rampzalig zijn. Velen ervan zijn zondermeer opwindend. Maar daar kwam ik pas na een hele tijd achter.
(…)
Verandering van het klimaat heeft van onze leiders nooit de crisis behandeling gekregen, ondanks het risico dat het heel wat meer levens zou kunnen kosten dan omgevallen banken of gebouwen. De reductie van onze broeikasgasemissies, waarvan wetenschappers ons vertellen dat die noodzakelijk is dat risico aanzienlijk te verminderen, wordt beschouwd als niets meer dan een voorizchtige suggestie, iets wat we eignelijk tot in het oneindige kunnen uitstellen.

Het is duidelijk dat wat als crisis wordt gedefinieerd evenzeer een uiting is van macht en prioriteiten, dan van onomstotelijke feiten. Maar we hoeven niet aan de kant te blijven staan: politici zijn niet de enigen die de macht hebben een crisis af te kondigen. Volksbewegingen kunnen dat ook.

De slavernij was geen crisis voor Britse en Amerikaanse elites tot de abolitionisten er een van maakten. Rassendiscriminatie was geen crisis tot de burgerrechtenbeweging er een van maakte. Sexuele discriminatie was geen crisis tot het feminisme er een van maakte. Apartheid was geen crisis tot de anti-apartheidbeweging er een van maakte. En zo is klimaatverandering geen crisis die een respons op het niveau van een marschallplan waard is, tot voldoende mensen ophouden met wegkijken; pas dan wordt het er een, en dan zullen de politici moeten volgen, zowel door middelen beschikbaar te stellen, als door de regels van de vrije markt, die al zo buigzaam bleken toen de belangen van de elite op het spel stonden, vrijelijk te interpreteren.
(…)
Een crisis zo groot en overkoepelend verandert ALLES. Het verandert wat we kunnen doen, waarvoor we kunnen hopen en wat we kunnen eisen van onszelf en van onze politieke leiders. Het betekent dat veel van wat ons wordt verteld niet stand kan houden. En het betekent dat veel van wat ons wordt verteld wat onmogelijk lijkt, onmiddelijk moet gebeuren.”

Hiermee willen wij ons protest van vandaag afsluiten. Ga niet in beroep, ga aan de slag! Stop steenkool! Wij willen Nederland fossielvrij, en de rest van de wereld ook!”

Persbericht

Donderdagmiddag om 12.30 uur heeft een aantal demonstranten het PvdA partijkantoor in Amsterdam bezet en daar “het alarm geluid voor de mondiale klimaatcrisis.” Met deze actie zegt de groep, die zichzelf ‘Wij Stoppen Steenkool’ noemt, uitdrukking te willen geven aan haar “diepe verontwaardiging” over de beslissing van de PvdA en VVD coalitie om in hoger beroep te gaan tegen de historische uitspraak van de Haagse rechtbank in de klimaatzaak van Urgenda afgelopen juni.

Na het geluidsprotest droegen de ‘Wij Stoppen Steenkool’ demonstranten onderdelen van het boek ‘This Changes Everything’ van Naomi Klein voor. “Het is duidelijk dat hetgeen als crisis gedefinieerd wordt meer een uitdrukking van macht en prioriteiten is dan van harde feiten. Maar wij hoeven geen passieve toeschouwers te blijven: politici zijn niet de enigen die een crisis kunnen uitroepen. Massabewegingen van gewone mensen kunnen dat ook. Op het moment dat er genoeg van ons zijn die niet meer wegkijken en besluiten dat de klimaatcrisis een crisis is die een aanpak verdient die het Deltaplan doet verbleken, dan zal er iets veranderen. De politieke klasse zal moeten reageren, zowel door financiële middelen beschikbaar te maken als door de zogenaamd onschendbare regels van de vrije markt aan te passen, die keer op keer toch zo rekbaar blijken wanneer de belangen van de elite in gevaar komen.”

Isabel van Scheuten, woordvoerder van Wij Stoppen Steenkool: “Wij beschuldigen de PvdA er van om dodelijke politieke spelletjes te spelen met onze toekomst en die van komende generaties. Ondanks haar altijd mooie woorden handelt de PvdA in de praktijk niet naar de hoge urgentie van de klimaatcrisis en stelt zij betekenisvolle actie zo lang mogelijk uit. Terwijl de emissies van broeikasgassen en de mondiale temperatuur ieder jaar nieuwe records bereiken, maakt deze regering het meer dan duidelijk dat zij de ongekend grote uitdaging van zichzelfversterkende klimaatverandering niet wil of niet kan aanpakken. Daarom roepen wij hier in het hoofdkwartier van de PvdA de klimaatnoodtoestand uit en dragen wij oplossingen aan die op korte termijn haalbaar en nodig zijn. De eerste urgente stap is de onmiddellijk uitfasering van alle steenkoolcentrales, de grootste bron van CO2 uitstoot in Nederland en wereldwijd. Wij moeten daarbij niet de ene vieze en eindige grondstof verwisselen voor een andere, zoals gas uit het door aardbevingen geteisterde Groningen of risicovolle kerncentrales. In plaats daarvan moeten wij snel handelen en substantiele maatregelen nemen met het doel om in 2050 volledig fossielvrij te worden.

Video opname livestream

In het nieuws:

AT5

Parool

AD

Indymedia