Een Duitse klimaatactivist die afgelopen zaterdag tijdens de Amsterdam Climate Games werd gearresteerd is maandagmorgen overgedragen aan de vreemdelingenpolitie. Tijdens de grootschalige Climate Games actiedag werd dit jaar voor de tweede keer door honderden mensen actie gevoerd tegen de steenkool, benzine en soja-industrie in de Westhaven van Amsterdam die volgens de actievoerders “op grote schaal verantwoordelijk is voor klimaatverandering”.

De Duitse activist werd aangehouden tijdens een actie bij de steenkolenhaven van Amsterdam, na Rotterdam de tweede grootste van Europa, en koos er vervolgens voor om anoniem te blijven. “Dit is de zoveelste keer dat de politie een activist overdraagt aan de vreemdelingenpolitie, omdat deze persoon anoniem wil blijven, wat een recht is Nederland”, aldus woordvoerder Renate Graan. Eerder in mei oordeelde de rechtbank in Den Haag dat het opsluiten in vreemdelingendetentie van de zes studenten die anoniem bleven na arrestatie tijdens de ontruiming van het Maagdenhuis onrechtmatig was. De Raad van State heeft in de zogenoemde ‘Schijnheilig-zaak’ (pdf) in 2012 ook gezegd dat vreemdelingendetentie een ongeoorloofd drukmiddel is om iemand zijn of haar identiteit te laten prijsgeven.

Renate Graan: “De politie gebruikt dus opnieuw het middel van vreemdelingendetentie als drukmiddel en ter intimidatie van vreedzame activisten die gebruik willen maken van hun recht op anonimiteit. Daar is het vreemdelingenrecht niet voor bedoeld. Dat is formeel alleen bedoeld om mensen die ‘illegaal’ in NL verblijven op te sluiten, hun identiteit vast te stellen en ze uit zetten naar buiten de Europese Unie. Zelfs deze ‘rechtmatige’ toepassing van vreemdelingendetentie is een grove schending van het mensenrecht op vrijheid van beweging. Wij wijzen daarom het gebruik van vreemdelingendetentie in alle vormen af, in solidariteit met migranten en vluchtelingen die geraakt worden door honderden jaren van kolonialisme, racisme, geweld, uitbuiting en de vernietiging van de natuur wereldwijd, hoofdzakelijk door Westerse overheden en bedrijven. GroenFront! eist daarom de onmiddellijke vrijlating van onze opgesloten kameraad en roept tegelijk om de bevrijding van alle andere mensen die lijden onder het schofterige systeem van vreemdelingendetentie.”

Climate Games: www.climategames.nl
Video recap: https://www.facebook.com/climategames/videos/1611017119171333/?fref=nf