Ook bij Eon worden grootschalige structuurwijzigingen uitgevoerd in het komende jaar. Daarover in een volgend bericht meer. Nu eerst Nuon/Vattenfall:

In een interview met Energy Post verteld Magnus Hall, CEO Vattenfall: “we doen grote investeringen in duurzame energie, omdat we zien dat daar het meeste geld is te verdienen. Daarnaast moeten we onze CO2-uitstoot verminderen.”

Nuon is eigendom Vattenfall, dat op haar beurt weer eigendom is van de Zweedse overheid. Die overheid vindt dat Vattenfall haar uitstoot terug moet brengen van 80 naar 15-20 megaton CO2. Dat is een daling van 75% die gerealiseerd kan worden door 30% van de opwekkingscapaciteit van de hand te doen. Dat de verhoudingen zo’n groot verschil tonen – 75% uitstoot besparen door 30% capaciteit te sluiten – is om de simpele reden dat Vattenfall juist haar kolencentrales van de hand wil doen – veelal bruinkool centrales. Deze zijn het meest vervuilende van alle vormen van energieopwekking, ter vergelijking: de CO2-uitstoot van een gascentrale is de helft van een kolencentrale.

Daarnaast zegt Hall in hetzelfde interview dat hij er niet over denkt om Nuon, het Nederlandse onderdeel van Vattenfall, te verkopen. Vattenfall kocht Nuon in 2009 voor bijna 9,5 miljard euro, maar heeft in de jaren daarna bij elkaar opgeteld 5,6 miljard euro moeten afschrijven op onderdelen van Nuon. Dat was volgens Hall voornamelijk toe te schrijven aan daling van de energieprijs. Daardoor bracht bijvoorbeeld de grote Magnum gascentrale veel minder winst in het laatje dan voorspeld. Wat Hall niet verteld is dat Nuon in Nederland ‘slechts’ over één kolencentrale beschikt. Goedkope steenkool uit oa de USA was de afgelopen jaren wel erg rendabel, dus waar andere energiereuzen als Essent en Eon hun kolencentrales op volle toeren konden laten draaien om toch wat te verdienen, kon Nuon dat alleen met de Hemwegcentrale in Amsterdam.

Niet voor niets focust Wij Stoppen Steenkool zich het komende jaar op de Nuon kolencentrale in het Westelijk Havengebied van Amsterdam. Onder andere met een nieuwe editie van de Climate Games. Want hier wordt door Nuon met goedkope bloedkolen winst gemaakt. Nuon/Vattenfall heeft deze winst hard nodig, dus deze centrale gesloten krijgen betekent een enorm verlies voor Nuon/Vattenfall. En een grote winst voor Amsterdammers, die dagelijks de enorme hoeveelheid fijnstof uit deze centrale over zich heen krijgen.