De politiek faalt weer volkomen. Zoals altijd. Laat nu toch eens goed doordringen dat de politiek niet de oplossing gaat bieden voor het klimaatprobleem, nooit.

Afgelopen woensdag, 26 november, heeft de gemeenteraad van Amsterdam ingestemd met een versnelde vernieuwing en verbreding van de zeesluis in IJmuiden. Het is bekend dat dit voornamelijk de grotere schepen die kolen en olie invoeren ten goede zal komen. Het besluit behelst een bijdrage van de gemeente van ruim 100 miljoen euro aan het project.

WERKELIJK TOTAAL VERBIJSTEREND

Ik was op zoek naar de business case van het Havenbedrijf Amsterdam dat kennelijk de grondslag vormt voor de beraadslaging en de besluitvorming van de Gemeenteraad. Het is niet te vinden op internet. Telefonisch contact met de afdeling Bestuursvoorlichting van de Gemeente Amsterdam (dat was nog niet makkelijk te krijgen) leverde het werkelijk totaal verbijsterende antwoord:

De business case  van het Havenbedrijf Amsterdam is geheim!

Het hele publiekelijk toegankelijk debat is dus volkomen obscuur daar er inderdaad alleen wat globaal geneuzeld kon worden. Diverse keren de opmerking dat de business case, kennelijk een hernieuwde versie, nu wel overtuigend is. Het publiek, de bevolking van Amsterdam (en de rest van Nederland) zal het nooit weten, tenzij het over enkele tientallen jaren misschien vrijgegeven wordt, wat de businesscase inhoudt. Dit zou op zich al reden moeten zijn om tegen te stemmen.

Het Parool schrijft (Jasper Groen, 25 november):

Bijna tachtig procent van de opslag en overslag in de haven bestaat uit kolen en olieproducten. De reden dat de sluis nu versneld groter moet worden is dat met name kolen- en olieschepen steeds groter worden.

petroleumhaven Een deel van de olie- en benzineopslag in Westpoort

Het is inmiddels duidelijk dat we met 6% per jaar de CO2 uitstoot moeten beperken om destructieve klimaatopwarming te voorkomen. Van alle bekende voorraden fossiele brandstoffen moet 80% in de grond blijven. Alle bedrijven die hun toekomst baseren op fossiele brandstoffen gokken dus op de totale destructie van het klimaat en een planeet met temperaturen die 4 graden en meer zullen stijgen.  Het is verbijsterend dat de Gemeente Amsterdam hieraan meedoet.

Zelfs GroenLinks, dat al regelmatig GroenRechts wordt genoemd, kan nu beter in ZwartRechts worden omgedoopt. Op de dag voor behandeling in de gemeenteraad schreef Jasper Groen, raadslid van GroenLinks, nog bovenstaand artikel in Het Parool. Hoe is het mogelijk dat hij een dag later voor stemde? Voordat zij vóór de uitbreiding van de overslag van fossiele brandstoffen stemde probeerde GroenLinks op hypocriete wijze haar “duurzame” imago te redden door een motie in te dienen dat

de kolen NA 2040 versneld uit de haven uit moeten gaan:

meer dan twintig jaar te laat voor een serieuze aanpak van het meer dan urgente klimaatprobleem! Deze betekenisloze motie van GroenLinks werd gesteund door D66, PvdA en SP.

kolenoverslag-westpoortDe kolenoverslag in Westpoort

Alleen de Partij voor de Dieren stemde tegen het hele project omdat die geen investering wil doen in deze idiotie.

Het onbegrijpelijke besluit is door alle andere partijen, rechts, zogenaamd groen, zogenaamd links, zogenaamd christelijk, maakt niet uit, goedgekeurd. Van de Partij van de Ouderen snap ik het wel. Als je nog maar een paar jaar te leven hebt waar zou je je dan zorgen over maken? Kinderen en kleinkinderen moeten zelf maar zien hoe ze overleven. Aan de andere kant, deze ouderen zullen de nieuwe sluis niet meer meemaken dus ze hadden net zo goed tegen kunnen stemmen. Wat gaat er in de hoofden van deze mensen om? Gaat er iets in de hoofden van deze mensen om?

De partijen die voor stemden, in de gemeenteraad zijn:

Van de website van de Partij voor de Dieren:

https://amsterdam.partijvoordedieren.nl/gemeentefractie/moties/i/2889

De PvdD dient een motie in om kolen en benzine voor 2025 uit te faseren. Kijk, dat klinkt goed.

Go-besluit Zeetoegang IJmond (versnelde verduurzaming haven)

27-11-2014

Aan de gemeenteraad van Amsterdam

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de voordracht van het college van burgemeester en wethouders van 26 november 2014 inzake Go besluit Zeetoegang IJmond (Gemeenteblad afd. 1, nr. 1117);

Constaterende dat
– Het jaarverslag van het haven bedrijf vooral kansen ziet in de overslag van olie een kolen (fossiele brandstoffen)
– Dat deze activiteiten een groot aandeel hebben in het veroorzaken van de uitstoot van CO2
– De raad de ambitie heeft uitgesproken dat de Amsterdamse haven in 2030 de duurzaamste haven ter wereld is,
– Het college ook de ambitie heeft uitgesproken om de CO2 uitstoot terug te brengen
– Amsterdam met duurzame activiteiten in het havengebied de ontwikkeling van hernieuwbare energie en de groei van werkgelegenheid kan stimuleren,

Spreekt als ambitie uit dat:
Opslag en overslag van kolen en benzine als activiteit in de haven zo snel mogelijk en uiterlijk in 2025 moet zijn afgebouwd en vervangen door duurzame activiteiten;

Verzoekt het college van Burgemeester en wethouders:
– De 105 miljoen euro van de versnelde aanleg van de zeesluis in te zetten om de haven versneld duurzaam te maken

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren

Status: verworpen
Voor:
Tegen: Alle partijen

Het Parool:

Raad Amsterdam stemt (bijna) unaniem voor nieuwe zeesluis

Het Parool maakt een fout, er staat dat volgens de motie van GroenLinks kolen in de haven voor 2040 moet worden uitgefaseerd. Als je de video bekijkt dan blijkt Jasper Groen te zeggen NA 2040. Een essentieel verschil.

Ook lijkt er concurrentie binnen Nederland. Zelfs als die schepen zouden moeten komen, hetgeen onwaarschijnlijk is, en vooral onwenselijk, kunnen die dan niet naar Rotterdam? Het totaalbedrag voor de bouw is begroot op 880 miljoen. Gaat dat uitgegeven worden om Rotterdam werk af te pakken? Gaan we hier als land iets op vooruit? Of is dit verspilling van belastingeld? Bovendien ligt er vanaf de Maasvlakte een onderbezette Betuwelijn (ook zo’n idioot project) die al die overbodige goederen mooi snel kan afvoeren naar Duitsland. Als al die extra rommel straks over het spoor via Amsterdam vervoert moet worden gaat dat dan geen overbelasting opleveren?

We kijken even naar een persbericht van

Kajsa Ollongren, D66, wethouder van o.a. zeehaven.

Hierin staat o.a.:

Traditionele ladingsstromen voor de Amsterdamse haven zijn benzine, kolen, cacao, soja en granen. In deze markten blijft er sprake van groei, maar door de transitie naar alternatieve energie vindt er een verschuiving plaats naar biomassa en biobrandstoffen. Daarnaast zijn groeimarkten stukgoed, offshore en cruisevaart.

Het behoeft nauwelijk nog commentaar, maar voor de leden van de gemeenteraad zal ik het nog een keer kort uitleggen. Ik ga een paar open deuren intrappen.

Benzine:

Aflopende zaak. Of heeft u nog nooit van het bestaan van de rapporten van het IPCC gehoord?

Kolen:

Kolen zijn het grootste probleem voor klimaatverandering. Kolen is wereldwijd verantwoordelijk voor 45% van alle CO2 uitstoot. Kolen moet in een jaar of 10 uitgefaseerd worden. Tegen de tijd dat de sluis klaar is zijn in ieder geval de kolencentrales in Nederland gesloten. En onze Duitse vrienden vechten in het achterland van de haven van Amsterdam voor hetzelfde.

Cacao:
Ach, een beetje cacao. We zullen het moeten zien, misschien zal dat nog kunnen met moderne windaangedreven schepen.  Ik gok dat het relatief kleine hoeveelheden zijn. Misschien kan het via de haven van Katwijk. Het gaat nu om ongeveer 800 miljoen kilo per jaar. Een grove schatting van mij gebaseerd op tonnages van vrachtschepen is dat dit 10-20 schepen per jaar zijn.

Soja:

Voor soja is en wordt grootschalig oerwoud gekapt in o.a. Brazilië en Argentinië. Die soja wordt vervolgens aan voornamelijk varkens in megastallen in Nederland gevoerd. Slecht voor de varkens en slecht voor het milieu. We zitten continu met een mega mestoverschot vanwege al die ingevoerde nutrienten. Bovendien zijn al die kiloknallers volledig onnodig voor een gezond en lang leven, sterker, het lijkt waarschijnlijk dat veel vlees eten alleen maar ongezond is (zie b.v. het boek De Voedselzandloper).

Granen:

Ik begrijp niet goed waarom we (veel) graan zouden moeten invoeren. Volgens mij kunnen we in Nederland, en de rest van Europa, heel goed zelfvoorzienend zijn wat voedsel betreft. Misschien kan meneer Meijer (zie hieronder) e.e.a. uitleggen.

biomassa en biobrandstoffen:

Deze mythe is al lang onderuit gehaald. Biobrandstoffen kunnen nooit in significante hoeveelheden geproduceerd worden. Er is gewoon niet genoeg land om dit te verbouwen. Voor een volle tank van je auto, 50 liter, kan op dezelfde grond ruim 1600 kilo voedsel verbouwd worden. Daar kunnen denk ik 2 mensen een jaar van leven. Waarom deze mythe nog voortleeft is niet duidelijk Misschien kan meneer Meijer het uitleggen.

stukgoed:

Waarschijnlijk wordt al die goedkope rommel bedoeld die onder erbarmerlijke omstandigheden in voornamelijk Azie wordt geproduceerd. Daar zou ik niet de haven voor upgraden a 880 miljoen euro.

offshore:

Vermoedelijk wordt bedoeld de infrastructuur voor de olie- en gaswinning op zee. Overbodig te zeggen, behalve voor de leden van de gemeenteraad van Amsterdam: Daar moeten we mee stoppen!

cruisevaart:

Ik zou investeren in zeilboten: IJselmeer, Loosdrechtse Plassen en vanuit Scheveningen, Katwijk, IJmuiden. Roeien is ook best leuk.

Bovendien, de huidige sluis laat schepen toe tot een afmeting van 400 meter lang, 50 meter breed en 15 meter diep. Dit betekent dat er stuk of tien cruiseschepen bestaan die er niet door kunnen. Daar lig ik niet wakker van. Waarschijnlijk willen die ook helemaal niet in Amsterdam komen.

Onderaan het persbericht staat:

Voor meer informatie: Sebastiaan Meijer, 06 83512915

Ik zou zeggen: Bel!

De gemeenteraadsvergadering, video:

http://amsterdam.raadsinformatie.nl/vergadering/100376/gemeenteraad+26-11-2014

Op zich is het bijna 100% geneuzel met de bekende vrije markt argumenten. Op zich is het wel interessant, als je niet al weleens kijkt naar live debatten van de Tweede Kamer o.i.d., hier eens rustig voor te gaan zitten. Zo werkt de politiek. Hier zitten 44 leeghoofdige  gemeenteraadsleden en 1 heldere geest van de PvdD, gekozen door de Amsterdamse inwoners, die een belangrijke beslissing nemen voor de toekomst van onze planeet.

Na urenlang vergaderen over scholen, vloerisolatie en nog een 30-tal onderwerpen, wordt de zeesluis nog even behandeld, vanaf 8:45u. Het duurt 1 uur en 20 minuten.
D66 opent en zegt o.a.: Of het nou kolen is of biogas, dit is een haven en die vervoert dingen.

Jasper Groen van ZwartRechts  op 8:52u.

De enige spreker die het begrijpt, (kijk!) is Johnas van Lammeren van de Partij vor de Dieren, op 9:19u-9:30U. Op 9:59 komt hij nog even terug.

Wat hij begrijpt is het volgende.

Klimaatopwarming stelt de randvoorwaarden voor alles wat we nog kunnen en moeten doen in projecten, handel, fabrieken, energie, whatever. Een randvoorwaarde is een voorwaarde voor een project waar niet aan getornd kan worden. Het is geen wens, geen nice to have. Het is een keiharde eis en als daar niet aan voldaan kan worden dan gaat het project niet door. Punt. Zo werken projecten.

Van Lammeren krijgt nog een interuptie van het het CDA. Het CDA vraagt of ze nu kunnen ophouden met te praten over klimaatverandering want dat het debat niet daarover gaat maar over de zeesluis. De terechte reactie van Van Lammeren is: Dat is dus het probleem van het CDA, dat ze de relatie niet begrijpen.

Kajsa Ollongren gebruikt nog het argument dat die kolen toch wel naar Duitsland gaan, is het niet via Amsterdam dan gaan ze wel via Hamburg of Rotterdam. Auw, die is dom. Of slecht? In ieder geval heel erg fout.

op 10:05 is het de behandeling van het sluis-onderdeel afgelopen.

Terwijl de PvdD gewoon de tekst van hun motie op hun website zet kon ik die van GroenLinks nergens vinden. Als je die wilt weten dan moet je naar het videoverslag kijken.

Jasper Groen reageerde niet op een mail met het verzoek om de exacte tekst van de motie. Via de griffie hebben we de motie wel gekregen. DE MOTIE: motie-groenlinks-20141126

Kennelijk loopt de erfpacht voor de kolenoverslag pas in 2040 af.

De motie behelst:

Opslag en overslag van kolen als activiteit in de haven vanaf 2040 en waar mogelijk vóór 2040 versneld worden afgebouwd en vervangen door andere (duurzamer) activiteiten.

Waar mogelijk? Dat is mooie politiek. Waar mogelijk zou ik hogere lonen willen. Waar mogelijk zou ik meer treinen willen, meer snelwegen, minder zieke mensen, lagere huren, goedkopere huizen, lagere belastingen. Waar mogelijk dan, anders, nou ja, laat maar.

Het is overduidelijk dat we binnen de huidige kaders, wetten, handelsverdragen, contracten, consessies, erfpachtovereenkomsten en wat dies meer zij, nooit desatreuze klimaatopwarming gaan voorkomen. Het gaat er dus juist om dat alle contracten en toezeggingen die slecht zijn voor het klimaat opengebroken moeten worden. Ik ben zelf van: Een man en man, een woord een woord. Maar als een afspraak achteraf echt schadelijk, zelfs dodelijk, blijkt, dan moet die verbroken worden. Landen hebben de macht om bedrijven te nationaliseren b.v. We mogen niet de toekomst van de planeet, het klimaat en de mensheid op het spel zetten omdat we nu eenmaal afspraken hebben gemaakt.

In oorlogsituaties kunnen landen snel overschakelen op oorlogs-economie. Noodwetten worden in het leven geroepen. Fabrieken schakelen snel om. Het is nu oorlog, oorlog tegen klimaatverandering. Oorlog tegen de destructieve multinationals die de laatste kolen en olie uit de grond willen halen terwijl de wetenschap aantoont dat een onleefbare planeet het gevolg zal zijn.

De vraag wordt vaak gesteld of we wel zonder fossiele brandstoffen kunnen. Mijn standaard antwoord is:

Dat is de verkeerde vraag. We moeten zonder fossiele brandstoffen. De vraag is hoe we dat gaan aanpakken. Bovendien weten we dat het kan.

GroenLinks heeft nog het lef om volgend artikel op hun website te zetten. Het is gekleurd, suggestief, laat feiten weg,  en je zou kunnen beargumenteren dat het liegen is.

https://amsterdam.groenlinks.nl/nieuws/succes-groenlinks-kolen-gaan-zo-snel-mogelijk-de-amsterdamse-haven-uit

Succes GroenLinks: kolen gaan zo snel mogelijk de Amsterdamse haven uit

GroenLinks heeft vandaag de raad overtuigd om het renoveren en vergroten van de zeesluis in IJmuiden aan te grijpen om kolen zo snel mogelijk de Amsterdamse haven uit te krijgen. Bij een toekomstbestendige, grotere zeesluis hoort ook een toekomstbestendige, grote doelstelling op het gebied van duurzaamheid. Kolen passen daar niet bij.

GroenLinks begrijpt dat als je een zeesluis gaat renoveren in een wereld waarin schepen steeds groter worden, dat je die sluis dan bij voorkeur groter maakt. Maar daar moet dan wat tegenover staan.

Jasper Groen, woordvoerder Haven:

“Het sneller aanleggen van de zeesluis mag een reden noch een excuus zijn om afhankelijk te blijven van fossiele, vieze, energie. Gelukkig hebben we nu afgesproken dat we kolen de haven uit gaan werken en vervangen door duurzamer activiteiten.”

Het aannemen van deze motie is een belangrijke en noodzakelijke eerste stap op weg naar een toekomstbestendige, duurzame haven, zonder kolen.

Wereldhandel betekent minder banen hier en uitbuiting in lagelonenlanden

De effecten van toenemende wereldhandel zijn inmiddels duidelijk. Banen verdwijnen waar de lonen “hoog” zijn (dat hoog is nog discutabel maar hier zijn de lonen hoger dan in China) en in de lagelonenlanden vindt vreselijke uitbuiting plaats. Dus voor de loonslaven is er nergens ter wereld een positief effect. Het duidelijkste voorbeeld is misschien wel de NAFTA, het handelsverdrag tussen de VS en Mexico. In de VS verdwenen veel banen en in Mexico werken honderdduizenden mensen onder mensonterende omstandigheden. Omdat in de VS de werkloosheid toenam konden ook de lonen daar verlaagd worden. De enigen die er op vooruit gingen waren de happy few, de rijken die nog rijker werden. Fabrieken kunnen continu over de wereld verplaatst worden naar die landen waar op een gegeven moment de lonen het laagst zijn. Lees b.v. Naomi Klein: This Changes Everything.

Lokaal Produceren, Lokaal Consumeren

Lokaal produceren, lokaal consumeren, is een belangrijk motto geworden en een veel gebruikte leus. Het continu over de wereld verslepen van grondstoffen en eindprodukten is absurd, slecht voor het klimaat en moet sterk verminderen. Het vergroten van de zeesluis past niet bij deze tijd.

Conclusie

Er is maar één manier om de haven te verduurzamen en dat is de haven sterk te verkleinen. Kolen dient als eerste uitgefaseerd te worden in een periode van 10 jaar, dus in 2025, en daarna olie. Voor 2040 moeten we naar nul fossiele brandstoffen, en hoe sneller hoe beter.

De hoop op een oplossing via politiek lijkt definitief vervlogen.

En, tot slot, de bekende geniale quote van Einstein:

einstein