Het IPCC rapport staat als een huis. Serieuze klimaatwetenschappers, 2053 in totaal,  hebben er 7 jaar jaar aan gewerkt. Ik heb het even op een rijtje gezet door de cijfers uit de 3 fact sheets bij elkaar te zetten.

ipcc-facts

Hierbij moet je bedenken dat elke wetenschapper ergens in een team werkt, aan een universiteit of ander instituut, vaak een groep onderzoekers leidt, naar congressen gaat en veel andere publicaties leest. Elke wetenschapper vertegenwoordigt dus een veelvoud aan onderzoekers. Bovendien is het rapport nog eens door een paar duizend expert reviewers becommentarieerd.

Geen discussie over de kwaliteit. De controle op het eindresultaat is nog veel rigoureuzer dan in 2007. In het AR4 rapport was nog wel eens een klein foutje geslopen. Dat werd dan groot in de media uitgemeten door sceptici om aan te tonen dat het IPCC totaal niet deugt.

Niets is minder waar, dit is de grootste wetenschappelijke expeditie ooit in de geschiedenis. De klimaatsceptici laten we vanaf nu links liggen. Tijdverspilling. Laat ze lekker in hun eigen kringetje ronddraaien. Zielige randfiguren. Dit is ook wel een beetje de trend in de media. Steeds minder aandacht, hoewel nog niet verstomd.

OK, daar gaan we het dus niet meer over hebben.

Terug naar het IPCC. Er zijn drie dikke rapporten gepubliceerd van elk meer dan 1000 pagina’s.

Technical Summary (TS) van het IPCC AR5

Van elk rapport is een Technical Summary (TS) opgesteld van een 80-100 pagina’s. Dat wordt behapbaar. Deze TS is opgesteld door de wetenschappers en is de samenvatting van het onderbouwde wetenschappelijke verhaal. betrouwbaar en zorgvuldig. Met een beetje inspanning grotendeels leesbaar voor een algemeen publiek, hoewel er technische stukjes inzitten waar je maar overheen moet lezen.

Summary for Policymakers (SPM) van het IPCC AR5

Deze moet je NIET LEZEN!

Het blijkt dat deze in sterke mate door politieke en economische belangen is beinvloed. De SPM wordt opgesteld door wetenschappers in samenspraak met vertegenwoordigers van alle landen. Dan wordt aan het eind in een week lang en intensief vergaderen de SPM door onderhandelaars van landen afgezwakt totdat niemand meer bezwaren heeft. Er zitten veelal onderhandelaars bij die ook de UNFCCC klimaatonderhandelingen doen. Terwijl de wetenschap de input moet leveren voor de onderhandelingen zijn het hier dus de onderhandelaars die bepalen wat de input van de onderhandelingen wordt. Want veelal, en dat zou op zich logisch lijken, is de Summary for Policymakers wat policymakers lezen. logisch toch? Ja, meestal wel, maar nu niet dus. Deze gang van zaken is kennelijk ooit afgesproken toen het IPCC door de VN werd opgericht.

Het is dus niet een

Summary For Policymakers

maar een

Summary by Policymakers.

Niet lezen dus.

Lees de Technical Summaries. Aan TS WG3 wordt nog gewerkt. Als die definitief is zal dit hier aangepast worden.

WG1 Technical Summary

WGII Technical Summary

WG3 Technical Summary

BRON:

Robert Stavin, een van de lead authors

Nafeez Ahmed, The Guardian