Stop De NSS is bezig met het organiseren van een demonstratie rond de Nuclear
Security Summit (NSS) die op 24 en 25 maart plaats zal vinden in Den Haag.
Ook hebben zij de website www.stopdenss.nl opgezet om informatie over
verschillende acties rond de NSS top in Den Haag en de Nuclear Industry
Summit (NIS) in Amsterdam te bundelen zodat er een duidelijk overzicht is
van de verschillende acties.

Op zondag 23 maart, de dag voor het congres, organiseren Stop De NSS een
demonstratie in Den Haag onder het motto: ‘Stop nuclear power! Abolish
poverty!’ Met de demonstratie willen wij twee dingen uitdragen zo als ook
in de slogan te lezen is.

Ten eerste wilt Stop De NSS haar zorgen uiten over kernenergie en kernwapens. Op
de NSS top zal er slechts gepraat worden over hoe kerncentrales zich
kunnen beschermen tegen zogenaamde terroristen. Maar over het feit dat
kernenergie en kernwapens altijd een bedreiging vormen, waarvan de
kernrampen in Tchernobyl en Fukushima desastreuze voorbeelden zijn, zul je
ze niet horen. Stop De NSS vindt dit nucleaire congres dan ook een farce. Het
gaat over schijnveiligheid, want voor een echt veilige wereld zal elke
staat zijn kernwapens en kerncentrales moeten opgeven en overgaan op een
echt duurzame manier van energie.

Ten tweede vindt Stop De NSS het in tijden van economische crisis en
bezuinigingen bizar dat ruim 200 miljoen euro word uitgegeven om een
slechts 12 uur durende overleg te faciliteren en Den Haag om te toveren
tot een militaire vesting. Hier wordt geen seconde bij stil gestaan en
alles moet wijken voor de machthebbers die op hun beurt verantwoordelijk
zijn voor de armoede in vele delen van de wereld.

Daarom organiseert Stop De NSS de demonstratie ‘Stop nuclear power! Abolish
poverty!’ Stop De NSS wil dit met zo veel mogelijk (actie)groepen doen. Elke
groep die mee wil doen kan zijn eigen draai en invulling geven, zo lang
het binnen de bovenstaande twee kanten van de demonstratie valt.

Wij Stoppen Steenkool steunt het initiatief, omdat ook kernenergie geen oplossing is voor ons klimaatprobleem. Uranium wordt – net als steenkool – vooral gewonnen door open dagbouw mijnen in Zuid-Afrika, Australië en Canada. Voor 500 gram uranium moet ruim 1000 kilo erts gedolven worden. De rest van het erts is radioactief afval, dat meestal gedumpt wordt in de open lucht. Het radioactieve afval uit centrales en afval van uraniumwinning blijft tienduizenden jaren straling afgeven. Daardoor brengt het niet alleen voor onze generatie grote risico’s voor de gezondheid, maar ook voor vele generaties na ons. Nog altijd is er geen goede oplossing om dit afval te verwerken. Daarnaast liggen ongevallen altijd op de loer, hoe veilig een centrale ook gemaakt is en hoe goed deze ook onderhouden en bewaakt wordt. Het kan altijd mis gaan met enorme gevolgen van dien.

Bruinkoolmijn (Duitsland):

Uraniummijn (Namibië):