Het is alweer twee maanden geleden maar dit gaat actueel blijven. De komende dagen, weken, de komende 30 jaar.

Het Tyndall Centre for Climate Change Research (UK) organiseerde afgelopen december een conferentie over Radical Emissions Reduction. Als we in 1992, bij de start van de klimaatonderhandelingen en de oprichting van het UNFCCC begonnen waren met het voorzichtig reduceren van CO2 emissies dan hadden we nu geen urgent probleem. Met wat schaven en poetsen zouden we langzaam volledig kunnen overschakelen op duurzame energie. Als we alleen maar het gebruik van fossiele brandstoffen gestabiliseerd hadden, gelijkgehouden, dan zaten we nu op 379 ppm CO2  i.p.v. op de huidige 396. Bovendien hadden we dan nu veel minder kolencentrales om af te breken. Maar nee, we moesten nog even groeien. De jaarlijkse toename van CO2 in de atmosfeer is nu 2x zo hoog als in 1992. En nu is het probleem zo dramatisch urgent dat van langzame aanpassing geen sprake meer kan zijn.

Vandaar de conferentie over Radical Emissions Reduction. De berekeningen tonen aan dat we vanaf nu CO2 emissies moeten reduceren met 6-8% per jaar. Het is oorlog.

Toevallig publiceerde James Hansen et.al. afgelopen december nieuwe berekeningen. Hij beschrijft en berekent met een breed scala van mede-auteurs dat we ver onder de best case scenario’s van het IPCC moeten gaan zitten. Publicatie in PLOS ONE van december 2013:

James Hansen and Colleagues Offer Evidence for a Disruptive Call to Action

By Damian Pattinson
Posted: December 3, 2013

The article PLOS ONE publishes today from James Hansen and colleagues, “Assessing Dangerous Climate Change:  Required Reduction of Carbon Emissions to Protect Young People, Future Generations and Nature” is extraordinary in many ways. From its diverse list of authors to the breadth of the analysis and the conclusions that emerge, the paper goes beyond the scope of a traditional research article by dismantling boundaries between disciplines and adding a moral dimension to the collective dialogue. Most significant for scientists and non-scientists alike is the paper’s prediction that current carbon emissions targets will prove too high to prevent long-lasting, irreversible damage to the planet. As a result, the authors say, cohesive, unified action is required – now — to reduce fossil fuel emissions to pre-Industrial Era levels.

journal.pone.0081648.g005-600px

Bovenstaande grafiek (klik op de grafiek voor een scherpe afbeelding) is zo’n beetje waar het om gaat. Het enige wensbare/leefbare scenario is in de onderste grafiek links, 6% jaarlijkse reductie beginnend in 2012. Oeps, alweer een kostbaar jaar verloren. Time flies. Dit betekent nu extra reduceren om nog in 2100 op de gestelde 350 ppm CO2 te komen. Als u IPCC rapporten leest dan denkt u nog dat 450 ppm de target is. Dat is wishfull thinking. Zowel de 2 graden target als het getal 450 zijn ooit als doelen in politieke onderhandelingen vastgesteld. Wetenschap, zeker de nieuwe inzichten van de afgelopen 5 jaar, vertellen wat anders. Bij 450 ppm en dalend vormde zich 34 miljoen geleden ijs op Antarctica. Bij 450 ppm zal de aarde dus weer ijsvrij worden, Neem van mij aan dat de aarde lang daarvoor voor ons een hel is.
Key publicatie is voor mij nog steeds

Target atmospheric CO2: Where should humanity aim?

Dit is de originele publicatie waarin het target voor CO2 op 350 ppm gesteld wordt. Dat is de reden dat Bill Mckibben zijn organisatie 350.org heeft genoemd.

Hoe gaan we dit bereiken? Na 21 jaar resultaatloos klimaatonderhandelen is duidelijk dat we daar niet langer op kunnen wachten. Een theoretisch wetenschapper, geofysicus van de University of California,  presenteerde zijn modellen en zijn conclusie is dat alleen de factor verzet nog een positieve draai zou kunnen geven: Science says: Revolt!

Het Tyndall Centre opent de discussie nu. Discussie over het hoe. Het feit zelf staat niet ter discussie. De metingen van de natuurkundige Tyndall, waarnaar het instituut genoemd is, hebben al rond 1860 uitgewezen dat CO2 een broeikasgas is.

Wat blijkt na twee dagen presentaties is dat ja, we hebben al te lang gewacht, kostbare tijd verloren. Stom. Hoe langer we wachten hoe moeilijker het wordt, want de snelheid in reductie moet steeds sneller. Maar er is geen silver bullet. Politiek, sociologie, antropologie, economie, alle denkbare wetenschappen die een rol spelen passeren de revue. Niemand die zegt: Dit is het, als we het zo doen dan zal iedereen het snappen, willen en doen. Het sterkt me alleen maar in mijn overtuiging dat als er niet massaal, en ik bedoel echt massaal, mensen de straat opgaan (de straten richting kolencentrales) dat niemand de fossiele industrie gaat stoppen en zal blijken dat we nu echt in de Age of Stupid leven, Nog eventjes. En daarna zal er niemand meer zijn om dit te herinneren.

Wat ik mis is een echte radicale (deel)oplossing. Ik weet er zelf wel een. Koop 30 hectare landbouwgrond, sticht een woongemeenschap, 1000 vierkante meter grond per persoon, met 300 personen (je kunt met minder beginnen en het kan langzaam groeien b.v. als kinderen geboren worden). Prijs in Nederland 5000 Euro voor 1000 vierkante meter. Genoeg ruimte om een huisje te bouwen, zero carbon, en genoeg voedsel voor 1 persoon. Als je dan nog zin hebt kun je misschien een dag of twee per week buiten de deur werken, om de windmolen en zonnepanelen te betalen en een computertje te kopen. Ik heb het doorgerekend voor Nederland, het kan. Er is genoeg grond voor iedereen en met 4 kilo per vierkante meter opbrengst aan voedsel per jaar kun je in ieder geval leven. Het staat nu vast dat kleinschalige ecologische landbouw per oppervlakte de hoogste opbrengst levert. Helaas, je krijgt geen bouwvergunning. En als je die wel krijgt dan stijgt de prijs van 5 euro/m2 tot 300 euro/m2 of meer.

En wat te denken van deze twee elektrische auto’s? De eerste minimalistisch (mag wel op de snelweg met 60 km/u!), ~11.000 euro, de tweede wil ik helemaal niet weten.

 

 

 

 

De video’s van de tweedaagse conferentie staan online:

http://www.tyndall.ac.uk/communication/news-archive/2013/radical-emissions-reduction-conference-videos-now-online

Sommige video’s zijn interessanter dan andere. Ik zal er hier een paar aanraden, maar dit is een persoonlike selectie. Elke presentatie is plm. 10 minuten. Key note speech van Naomi Klein (58 min).

Zie zeker Jaap Spier. Hij is advocaat generaal van de Hoge Raad in Nederland (in die functie adviseert hij de rechters van de Hoge Raad) en legt uit dat de rechterlijke macht wel degelijk een belangrijke rol speelt. Omdat klimaatverandering zoveel schade en menselijk leed inclusief sterfte tot gevolg heeft kan de rechterlijke macht volgens hem wel degelijk ingrijpen. Dit is ook interessant i.v.m. met de aanklacht tegen de Nederlandse Staat van URGENDA, ingediend november 2013 bij de Hoge Raad.

The scientific case for radical emissions reductions

Avoiding dangerous climate change, Why we need radical reductions in emissions

Myths in the political economy of radical greenhouse gas emissions reductions.

A Green New Deal: historical precedent and current potential for rapid economic adjustment.

Prof. Dr. Jaap Spier, Supreme Court of the Netherlands, ‘Legal strategies’.

Responsibility for radical change in emission of greenhouse gases’

Psychology of human acceptance and engagement

Shipping visions on the horizon

Case study: Kilbarrack Fire Station

Naomi Klein

De wrap-up sessie geeft een overzicht van de twee dagen.