Op maandag 3 februari om 10:30 u vindt de zitting plaats van de Raad van State over de natuur-vergunning, die door de Provincie Groningen aan de RWE-kolencentrale in de Eemshaven is verleend. Er bestaat een gerede kans, dat deze vergunning weer vernietigd wordt vanwege onvoldoende compensatie van stikstof-neerslag, zoals ook gebeurde bij de kolencentrales in de Maasvlakte, in oktober j.l.

Om de weerstand tegen deze onterecht verleende vergunning kracht bij te zetten organiseren de Ver. Zuivere Energie en Saubere Luft Ostfriesland  bij de ingang van het Raad van State-gebouw van 9:45u -10:30u Kneuterdijk 22 in Den Haag een korte protestactie.

BG-Eems-EssentDe centrale waar het om gaat wordt – als alles voor RWE mee zit – dit jaar opgeleverd. Het is de grootste kolencentrale van Nederland (2 units van ieder 800 MW) en ligt gelegen naast de Waddenzee (UNESCO werelderfgoed). Het gaat slecht met RWE. Enkele dagen geleden kondigde het bedrijf aan 3,3 miljard euro te moeten afschrijven op haar kolencentrales. Het mislopen van een nieuwe vergunning zal een domper zijn voor RWE, maar niet het einde; in 2011 verwierp de Raad van State al een vergunningsaanvraag, maar – door de overheid gedoogd – mocht het bedrijf de bouw toch voortzetten. De centrale is inmiddels bijna klaar voor oplevering. De tijd dringt en alles moet gedaan worden om te voorkomen dat de schoorstenen van Nederlands grootste kolencentrale gaan roken!

We nodigen betrokkenen met nadruk uit aanwezig te zijn met protestborden en spandoeken. Kom je vanuit Groningen, reis dan mee met groter gezelschap per trein om 6:46u vanaf hoofdstation Groningen. Zij verzamelen in de voorste coupé. Er is in de spits geen groepkorting mogelijk.

 

Meer informatie: Vereniging Zuivere Energie & Saubere Luft Ostfriesland