De sluiting van Aldel en de aardschokken bewijzen: we moeten anders omgaan met onze energie, ook op Europees niveau.

Op vrijdag 17 januari a.s. brengt Europarlementariër en lijsttrekker voor GroenLinks Bas Eickhout een bezoek aan de provincie Groningen. We ontvangen Bas op het hoofdstation in Groningen en rijden vervolgens met GroenLinksers uit Stad, Staten en omliggende gemeenten in de bus Er gaat niets boven Groningen naar Loppersum. Hier stappen burgemeester Rodenboog, Corine Jansen en Derwin Schorren van de Groninger Bodembeweging in om vervolgens de gevolgen van de aardbevingen in de kerk van Loppersum en het Huis Randelweer in Eenum te bekijken.

Om 16.00 uur arriveren we in de Eemshaven, waar in Restaurant de Robbenplaat leden van de Vereniging Zuivere Energie en Saubere Luft Ostfriesland aan Bas uitleg geven over hun bezwaren tegen de RWE-kolencentrale en de procesgang tot nu toe. Vervolgens geeft Aart van der Pal (ECN) uitleg over plannen voor een off-shore windturbineveld nabij de Eemshaven. Geïnteresseerden zijn van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn: Robbenplaatweg 11, 9979 XL Eemshaven.

’s Avonds vindt om 20.00 uur in het Heerenhuis in Groningen, Spilsluizen 9, een debat plaats over de energietransitie. Inloop vanaf 19.30 u. Prof. Henk Moll laat zien, wat op mondiale schaal nodig is om in 2050 tot voornamelijk duurzaam opgewekte energie te komen. Bas Eickhout belicht mogelijkheden en problemen op Europees niveau, waarbij hij ook aandacht besteedt aan de sluiting van Aldel. Wim van Gemert, lector Hanzehogeschool, vertelt wat zijn Energie Transitie Centrum EnTranCe in testfase en praktijk al realiseert, samen met het bedrijfsleven.

Vervolgens geeft VVD Tweede Kamerlid René Leegte, woordvoerder Energie, zijn visie op de transitie en op de gevolgen van de aardbevingen en ten slotte vertelt Energy Valley- directeur Gerrit van Werven over de mogelijkheden van energietransitie in Noord-Nederland. Daarna volgt een debat onder leiding van Eduard van Zuijlen, waarbij ook voldoende ruimte voor vragen en opmerkingen uit de zaal.

De toegang is gratis, consumpties zijn voor eigen rekening.