Foto: Bouw nieuwe E.on centrale 1100 MW, op de achtergrond de twee oude centrales van E.on. (Wijstoppensteenkool.nl)

Bron: Greenpeace

Amsterdam/Utrecht, 30 oktober 2013. Greenpeace, Natuur & Milieu en de Vereniging Verontruste Burgers van Voorne hebben vandaag een belangrijke rechtszaak gewonnen tegen de nieuwe kolencentrales in Rotterdam van E.ON en GDF Suez/Electrabel. De Raad van State oordeelde vandaag dat de natuur verslechtert door de twee kolencentrales. Het is de tweede keer dat de Provincie Zuid-Holland en de bedrijven zich verslikken bij de Raad van State. In mei 2011 wonnen de milieuorganisaties een eerdere rechtszaak vanwege de natuurvergunning. Het ziet er steeds meer naar uit dat de natuurvergunningen een onoverkomelijk knelpunt zijn om de centrales aan te kunnen zetten.

De provincie heeft geprobeerd de schadelijke natuureffecten van de centrales te compenseren met allerlei beheermaatregelen in de natuur. De Raad van State oordeelde echter dat de provincie niet duidelijk heeft kunnen maken dat hiermee geen schade zou ontstaan. Bovendien heeft de provincie niet onderzocht wat de natuurschade zou zijn die deze beheermaatregelen veroorzaken. Bij vol draaien zouden de centrales samen jaarlijks ruim vier miljoen kilo stikstof- en zwaveloxiden uitstoten. Een deel daarvan valt neer op beschermde duingebieden, zoals Voornes Duin. Deze gebieden zijn al overbelast met vuile stoffen. De emissies moeten daarom juist dalen in plaats van stijgen.

De centrales zijn bijna afgebouwd, maar de energiebedrijven E.ON en GDF Suez/Electrabel hebben de gok gewaagd en zijn begonnen met bouwen zonder definitieve natuurvergunningen. De milieuorganisaties roepen de bedrijven op de centrale niet in gebruik te stellen, zolang de vergunning op losse schroeven staat.

Joris Wijnhoven, campagneleider klimaat en energie bij Greenpeace: “Deze kolencentrales kunnen veertig jaar lang ellende veroorzaken, dus dit is een heel fijne overwinning. Het gaat ons niet alleen om de natuurschade, maar ook om het klimaat en de luchtkwaliteit. Als deze kolencentrales daadwerkelijk worden geschrapt, scheelt dat jaarlijks vijf procent van onze CO2-uitstoot en blijven ons tientallen vroegtijdige overlijdens bespaard door hart- en longziekten.”

De uitspraak van de Raad van State heeft ook gevolgen voor de nieuwe kolencentrale van RWE/Essent aan de Waddenzee. Twintig organisaties uit Nederland en Duitsland hebben een rechtszaak lopen bij de Raad van State tegen de natuurvergunning voor deze centrale. Ook hier speelt dat omliggende natuurgebieden juist schoner moeten worden. De Raad van State wees om die reden een eerdere natuurvergunning af. Ron Wit, hoofd klimaat van Natuur & Milieu: “Na vandaag zijn we extra optimistisch dat we ook die rechtszaak winnen. De effecten van de centrale van RWE/Essent, op de rand van werelderfgoed Waddenzee, zijn nog veel groter.”
Voor meer informatie:

Ilse van der Poel, persvoorlichting Greenpeace, tel. 06 2503 1012;
Anita Direcks, persvoorlichting Natuur & Milieu, tel. 06 1448 7427.

___________________________________________________________

Bron: Raad van State

Provincie Zuid-Holland moet weer opnieuw beslissen over natuurvergunningen elektriciteitscentrales Maasvlakte

woensdag 30 oktober 2013

Het college van gedeputeerde staten van Zuid-Holland moet voor de tweede keer een nieuw besluit nemen op de bezwaren tegen de natuurvergunningen voor de elektriciteitscentrales van GDF Suez en E.On op de Maasvlakte. Dit blijkt uit een uitspraak van de Raad van State van vandaag (30 oktober 2013). Greenpeace, de Vereniging Verontruste Burgers van Voorne en de stichting Natuur en Milieu waren tegen de besluiten in beroep gekomen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Tegen de uitspraak is geen hoger beroep mogelijk.

Voorgeschiedenis

In mei 2011 oordeelde de Raad van State ook al dat het provinciebestuur een nieuw besluit moest nemen op de bezwaren van de organisaties. In maart 2012 besliste het provinciebestuur op de bezwaren van de organisaties en verklaarde die wederom ongegrond. Volgens het provinciebestuur blijkt uit onderzoek dat met natuurbeheermaatregelen, zoals maaien, afplaggen of begrazing, zoveel stikstof uit de Natura 2000-gebieden wordt verwijderd, dat de extra stikstofuitstoot van de centrales geen invloed zou hebben op de natuurgebieden.

Gevolgen niet inzichtelijk

Naar het oordeel van de Raad van State kon het provinciebestuur zich op basis van nieuw onderzoek niet met zekerheid op het standpunt stellen dat de nabijgelegen beschermde natuurgebieden niet worden aangetast. Hoewel bij zo’n onderzoek wel de effecten van natuurbeheermaatregelen mogen worden meegenomen, is in dit geval ‘onvoldoende gekwantificeerd’ wat de omvang is van die maatregelen en welke stikstofwinst daarmee behaald wordt in vergelijking met de verwachte stikstofuitstoot van de centrales. Hierdoor is niet duidelijk of met de natuurbeheermaatregelen de verslechtering van de natuurgebieden door de stikstofuitstoot van de centrales kan worden voorkomen. Verder is ‘niet inzichtelijk gemaakt’ of met louter natuurbeheer de doelstellingen voor de Natura 2000-gebieden, die zijn gericht op behoud en verbetering van de kwaliteit en kwantiteit van de natuurgebieden, nog wel bereikt kunnen worden en of die niet ‘in gevaar worden gebracht’.

Nieuw besluit nodig

Het provinciebestuur van Zuid-Holland zal zich nog een keer moeten buigen over de bezwaren van de milieuorganisaties. De uitspraak betekent niet dat de bouw van de centrales moet worden stilgelegd. 

Elektriciteitscentrales Maasvlakte

GDF Suez bouwt aan de Missouriweg een nieuwe elektriciteitscentrale met een capaciteit van 750 megawatt. E.On is al sinds 1975 gevestigd op de Maasvlakte en breidt de productie van de bestaande centrale aan de Coloradoweg uit met een extra productie eenheid van 1100 megawatt. Zowel E.On als GDF Suez wekt elektriciteit op door middel van het verstoken van kolen en biomassa. Om de elektriciteitscentrales in gebruik te kunnen nemen, moeten GDF Suez en E.On beschikken over een natuurvergunning. De centrales staan in de buurt van de beschermde natuurgebieden ‘Voornes Duin’, ‘Solleveld & Kapittelduinen’, ‘Westduinpark & Wapendal’ en ‘Duinen Goeree & Kwade Hoek’.

Lees hier de uitspraak met zaaknummers 201203812/1 en 201203820/1.