2012-09-23 | Bron: iNSnet | Het CDA in het Europees Parlement denkt dat Nederland geen zogenoemde kolentaks mag heffen als die belasting bedoeld is als extra inkomstenbron. Volgens Europese regels mag een dergelijke taks alleen uit milieuoverwegingen. De kolentaks zou wel eens in strijd met EU-regels kunnen zijn, stelt CDA-Europarlementariër Lambert van Nistelrooij. Hij kaartte de kwestie vrijdag aan bij de Europese Commissie in Brussel om duidelijkheid te krijgen.
Verzoek RWE/Essent, GDF en E.ON
De CDA’er reageert op het verzoek van energieproducenten RWE/Essent, GDF en E.ON om vrijgesteld te blijven van de belasting voor de opwekking van stroom door het verbranden van steenkool. Zij vragen dat in een brief aan de informateurs Henk Kamp en Wouter Bos.

“Fiscale discriminatie”
Van Nistelrooij wijst ook op het mogelijke probleem dat ingevoerde kolen wel worden belast als brandstof voor elektriciteitscentrales, maar het Nederlandse gas niet. Brussel zou dit als ,,fiscale discriminatie” kunnen beschouwen.

Schonere alternatieven
Tot dusver zijn elektriciteitsbedrijven vrijgesteld van een kolentaks, omdat ze ook al energiebelasting betalen. Maar het kabinet wil het gebruik van vervuilende steenkool duurder maken, zodat de producenten gedwongen zijn op zoek te gaan naar schonere alternatieven.

“Schoner werken betekent import vuile stroom”
De drie partijen geloven echter niet dat de maatregel de CO2-uitstoot zal verminderen. “Als Nederlandse energiebedrijven minder CO2 uitstoten en daardoor minder emissierechten nodig hebben, zullen die worden opgekocht door bedrijven die meer rechten nodig hebben”, is te lezen in de brief. Ook waarschuwen de energiebedrijven voor een verslechterde concurrentiepositie en de import van goedkope en vervuilende stroom uit het buitenland.

Meestookverplichting
Een andere zorg van de bedrijven is de meestookverplichting waar de meerderheid van de politieke partijen voor pleit. De kolencentrales zouden een percentage biomassa moeten meestoken. Dit zou in combinatie met de kolentaks zo onrendabel zijn dat “vrijwel alle kolencentrales in Nederland per direct worden stopgezet”. Ook de drie nieuwe kolencentrales die in aanbouw zijn en waar al €7 mrd in is gestoken zouden minder of helemaal geen stroom kunnen produceren.

Greendeal en subsidie
In de green deal is  een bij- en meestookverplichting voor biomassa in kolencentrales afgesproken voor de komende drie jaar. De vijf energiebedrijven met kolencentrales in Nederland – EPZ, Electrabel, Eon, Essent en Nuon – hebben met minister Verhagen afgesproken jaarlijks 10% biomassa bij te stoken tot de leveranciersverplichting ingaat. Momenteel stoken de energiebedrijven ook al 10% biomassa mee, maar dat gebeurt deels met hulp van subsidies die de komende jaren aflopen.

Grijze kolenlobby
GroenLinks roept onderhandelaar Samson op niet te luisteren naar de grijze kolenlobby van de industrie.  roenLinks-Tweede Kamerlid Liesbeth van Tongeren: “Deze fossiele bedrijven voeren een achterhoedegevecht. Diederik Samsom moet naar zijn groene hart luisteren en mag geen slappe knieën krijgen. De vervuiler hoort te betalen en de vergroener moet beloond. Stoppen met subsidie maakt kolenstroom duurder en stimuleert zo energiebesparing en schone energie.”

Lenteakkoord

De kolenbelasting is belangrijk geweest voor de steun die GroenLinks aan het Lenteakkoord gaf. Energiebedrijven die kolen verbranden om stroom op te wekken dienen ook gewoon belasting te betalen, zo stelt de partij. Dit tot genoegen van groene koplopers in de energiesector, zoals Eneco. Van Tongeren: “Dit is het moment om over te gaan naar een groene economie. Onderhandelaars van VVD en PvdA moeten hun oren niet laten hangen naar de ouderwetse fossiele lobby. We kunnen niet eeuwig blijven teren op een slinkende voorraad kolen. De toekomst ligt in duurzame energiebronnen: wind, aardwarmte en zon. In Duitsland dalen de energieprijzen dankzij de inzet op schone energie. Laten we dit goede voorbeeld in Nederland volgen.” De algemene kolenbelasting is bijzonder effectief. RWE/Essent gaf eerder al aan de kolencentrale in de Eemshaven hierdoor waarschijnlijk nooit te zullen aanzetten.

Bronnen:
Europa-nu
Groenlinks